Liptovský Mikuláš 22. apríla 2020 – Plánované 23. rokovanie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa uskutoční zajtra 23. apríla o 10.00 hod na tamojšom mestskom úrad, bude na základe Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky OLP/3354/2020 prebiehať bez účasti verejnosti.

Mesto L. Mikuláš zabezpečí informovanosť obyvateľov prostredníctvom záznamu z TV Liptov, ktorý bude zverejnený na webovej stránke TV Liptov a následne prelinkovaný na facebookovú stránku mesta.Rokovanie poslancov sa bude konať za prísnych hygienických opatrení s dodržaním všetkých nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR.

Informoval Mestský úrad L. Mikuláš

(red)

Od admin