Žilina 22. apríla 2020 – Žilinský samosprávny kraj spúšťa kampaň pre získanie dopisovateľov pre seniorov do vybraných centier sociálnych služieb. Župa sa rozhodla podať pomocnú ruku klientom centier sociálnych služieb (CSS), ktorí v období koronavírusu neraz čelia samote a pocitu opustenosti. Vytvára kampaň, ktorej cieľom je povzbudiť dôchodcov aj v tomto neľahkom období.

„Staroba nie je jednoduchá. Aj napriek tomu, že sociálna oblasť je nám blízka a pozorne sa jej venujeme, vieme že naši starkí častokrát čelia osamelosti. S príchodom koronavírusu na nich musíme myslieť o to viac, pretože sociálny kontakt klesol na minimum. Okrem ľudí zo svojho najbližšieho okolia sa nemajú s kým porozprávať, nadviazať nové priateľstvá či prehodiť pár slov. Sociálnu odlúčenosť chceme kampaňou Pošta seniorom zmierniť,“ povedala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.

V rámci kampane sa bude župa usilovať získať seniorom dopisovateľov pre tri centrá sociálnych služieb, ktoré o tento projekt prejavili záujem.  Dopisovatelia budú následne s klientmi komunikovať prostredníctvom listovej korešpondencie.

„Z databázy prihlásených dobrovoľníkov vyberieme a priradíme konkrétnemu dobrovoľníkovi konkrétneho klienta. Pôjde o formu iniciálok (krstné meno a iniciálku priezviska), vzhľadom na to že v dobe GDPR to nie je jednoduché. Dobrovoľníka požiadame zaslať list priamo do CSS, kde list už zamestnanci odovzdajú konkrétnemu klientovi,“ ozrejmil postup kampane jej koordinátor Marcel Rypák.

Župa chce aj týmto spôsobom pomôcť  seniorom prekonať sociálnu odlúčenosť v období pandémie.

Prihlásiť sa medzi dopisovateľov je  možné prostredníctvom formulára dobrovoľníkov alebo priamo cez nižšie uvedené kontaktné osoby.

Formulár nájdeš tu: https://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/napis-list-potes-starkych.html

Od admin