Liptovský Mikuláš 23. apríla 2020 – Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa (LGPMB) v Liptovskom Mikuláši v týchto dňoch uspela v žiadosti o akvizičný grant Fondu na podporu umenia vo výške 45.800€, ktorý je určený na nákup 36 diel z vlaňajšej výstavy významného slovenského konceptuálneho a land-artového umelca Michala Kerna. Kresby, fotografie a tlače pochádzajú z autorovej pozostalosti, ktorú sme získali v roku 2019 od dedičov do dočasnej správy. Predstavujú reprezentatívny výber, diela sa (až na dve výnimky) dosiaľ nenachádzajú v žiadnej zo slovenských ani zahraničných zbierok. Ak teda v budúcnosti zhromaždíme všetky diela zastúpené v zbierkach slovenských galérií, dokážeme vystaviť reprezentatívny výber tvorby autora, ktorého medzinárodný význam v budúcnosti porastie.

Informovala LGPMB

Od admin