Ružomberok 23. apríla 2020 – V meste Ružomberok sa nájdu stále ľudia, ktorí nepoznajú spôsob nakladanie s odpadmi. O tomto píše na svojej stránke tamojšia radnica: “ Tri nádoby na komunálny odpad boli na Rovni zaplnené pneumatikami. Na prvý pohľad by si človek mohol povedať, že na to, tie nádoby sú. Nie sú.. a

➡️ Nik, kto dnes prezúva gumy nemá také vozidlo, na ktorom potrebuje prezuť 7 párov gúm. Aj keby mal, na podstate veci to nič nemení.
➡️ Kto s gumami (a s čímkoľvek iným) podniká, musí si uhradiť poplatok za odvoz odpadu, ktorý jeho podnik produkuje. Jednoducho ak múdry podnikateľ múdry a zodpovedný, v cene za svoju službu má zahrnutý aj výdavok za odstránenie odpadu. Ak takýto odpad neodstraňuje tak ako má, chápeme to ako nelegálny odpad.
➡️ Nezodpovedný podnikateľ obíde zákon tým, že odpad po tme vyklopí na Považskú, do Liptovskej Mary alebo ho vysype do nádob na komunálny odpad.

Poznáte to. Ku košom sa v noci pristaví auto, častokrát na iných, než mestských značkách, raz dva tri a je to. Auto preč a ostane len množstvo odpadu nakamuflovaného tak, ako keby ho vyhodili samotní občania. Však mesto nech sa postará.

NIE. Takýto spôsob je:
1) diskriminačný voči občanom mesta, ktorí si za odpad riadne platia a nemajú si ho kde momentálne vyhodiť,
2) veľmi škodlivý k životnému prostrediu – pretože pneumatiky do komunálneho odpadu nepatria (my to samozrejme odseparujeme).
3) diskriminačný voči každému zodpovednému podnikateľovi či živnostníkovi, ktorý si poctivo platí za odpad, ktorý vyprodukuje.
4) nezodpovedný voči verejným zdrojom. Pretože mestu vznikli výdavky spojené s odstránením takéhoto odpadu.

Preto je v záujme každého z nás, aby sme takéto konania sledovali a postihovali.

My sme celú vec postúpili vyššiemu orgánu a radi by sme chceli vyzvať každého, kto si mohol všimnúť takéto konanie na Rovni, ale v podstate aj kdekoľvek inde, aby to nahlásil na čísle 159. Proti čiernym skládkam musíme bojovať spoločne!ô

Zdroj: facebook – mesto Ružombeok

(red)

Od admin