Liptovský Hrádok 29. apríla 2020 – Kamerový systém, ktorý od roku 2009 prevádzkuje Mestská polícia v Liptovskom Hrádku, sa rozšíril o dve kamery. Spolu majú mestskí policajti k dispozícii trinásť bezpečnostných kamier.

Mesto Liptovský Hrádok sa v roku 2019 zapojilo do výzvy Ministerstva vnútra SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality na rozšírenie a modernizáciu kamerového systému v meste. „Požadovali sme sumu 38 000 eur. So žiadosťou sme boli úspešní, ale pre veľký počet žiadostí sme získali dotáciu 5000 eur. Mesto poskytlo spoluúčasť vo výške 2367 eur,“ informoval Marek Murín, náčelník Mestskej polície v Liptovskom Hrádku.

V piatok 24. apríla 2020 osadili novú bezpečnostnú kameru na sídlisku Prekážka v Liptovskom Hrádku, konkrétne na bytovom dome číslo 724. „Po skončení rekonštrukčných prác v prízemí mestského úradu pribudla kamera aj na chodbe, kde sa nachádzajú verejné toalety. V rámci modernizácie musela byť vymenená kamera na kultúrnom dome, keďže pôvodná už po desiatich rokoch doslúžila,“ vysvetlil Marek Murín.

Kamerový systém podľa slov náčelníka mestskej polície plní funkciu preventívneho opatrenia mesta pre ochranu verejného poriadku a bezpečnosti. Ide o prevenciu voči prípadnej kriminalite, pouličnej trestnej činnosti, poškodzovaniu majetku či ohrozenia zdravia občanov.

„V minulom roku sme vybavili desať žiadostí o sprístupnenie záznamu z kamerového systému na účely trestného prípadne  priestupkového konania z rôznych útvarov Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši. Išlo o podozrenia z trestnej činnosti výtržníctva, ublíženia na zdraví, krádeže, poškodzovania majetku a dopravných nehôd,“ ozrejmil Marek Murín.

Rozmiestnenie bezpečnostných kamier v rámci mesta Liptovský Hrádok a mestskej časti Dovalovo:
Otočná kamera:
● Prekážka, bytový dom číslo 724
● budova mestského úradu, ulica SNP
● budova bývalej robotníckej ubytovne, ulica SNP
● kultúrny dom (pizzéria), sídlisko Belanská
● budova Základnej školy Matejovie, ulica Hradná
● ulica Športová, bytový dom číslo 1713
● Belanská, bytový dom číslo 551 (bývalá „slobodárka“)
● ulica Hradná, budova gymnázia
● mestská časť Dovalovo, križovatka ciest (oproti požiarnej zbrojnici)
● skládka tuhého komunálneho odpadu Žadovica

Stacionárna kamera:
● pri svetelnej signalizácii na stĺpe, pri budove Zdroj Verex na ulici SNP (pokazená)
● 2 krát križovatka ciest pod Skalkou, oproti penziónu Pod Skalkou, ulica Hradná
● budova mestského úradu, chodba pre verejnými toaletami

Informoval Mestský úrad v L. Hrádku

(red)

Od admin