Ružomberok 30. apríla 2020 – So zástupcami jednotky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku sa stretol zástupca ružomberského primátora Michal Lazár.

Na sociálnych sieťach napísal o ňom: „Hoci tí nie sú v nemocnici s pacientami, sú veľmi dôležitou častou záchranného systému. Či už pri nehodách alebo požiaroch, ktoré sú vďaka relatívnemu suchu bežnou súčasťou ich práce v týchto dňoch.“

Aj hasiči od mesta Ružomberok dostali 170 ochranných rúšok a prisľub, že v prípade potreby im bude mesto nápomocné..

Ružomberská radnica ďakuje dobrovoľníkom za ich prácu: „Mnohí ste šili rúška a odovzdávali ich bezodplatne. Mnohí robíte nákupy starším a pomáhate tam, kde je to potrebné. Je to veľký čin spolupatričnosti, za ktorý vám patrí veľká vďaka. Aj takéto činy robia z mesta mesto. Ďakujeme, že nám ukazujete príklad hodný nasledovania. „

https://www.facebook.com/mesto.ruzomberok/videos/2571536723096432/

(red(

Od admin