Spoločne proti epidémii

mu_rk

Ružomberok 30. apríla 2020 – So zástupcami jednotky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku sa stretol zástupca ružomberského primátora Michal Lazár.

Na sociálnych sieťach napísal o ňom: „Hoci tí nie sú v nemocnici s pacientami, sú veľmi dôležitou častou záchranného systému. Či už pri nehodách alebo požiaroch, ktoré sú vďaka relatívnemu suchu bežnou súčasťou ich práce v týchto dňoch.“

Aj hasiči od mesta Ružomberok dostali 170 ochranných rúšok a prisľub, že v prípade potreby im bude mesto nápomocné..

Ružomberská radnica ďakuje dobrovoľníkom za ich prácu: „Mnohí ste šili rúška a odovzdávali ich bezodplatne. Mnohí robíte nákupy starším a pomáhate tam, kde je to potrebné. Je to veľký čin spolupatričnosti, za ktorý vám patrí veľká vďaka. Aj takéto činy robia z mesta mesto. Ďakujeme, že nám ukazujete príklad hodný nasledovania. „

Hasiči

🌹 Pomoc posielame ďalej 🌹 Posledný týždeň sme mali dve dôležité stretnutia.✅ Stretli sme sa s predstaviteľmi domovov sociálnych služieb, aby sme si overili aktuálny stav. Povedali nám, že (našťastie) nemáme žiadneho seniora s príznakmi. Čo je výborná správa. No predovšetkým sme ich uistili, že v každom prípade môžu počítať s pomocou mesta. Možno mnohí neviete, ale seniori v domovoch sú často smutní. Chýba im najbližšia rodina – zvlášť dnes, keď sú návštevy z logickcýh príčin pozastavené. Často im chýba kontakt s okolitým svetom a jediné, čo im robí radosť je výjsť na čerstvý vzduch a aspoň trochu tam pookrieť. Preto sme sa rozhodli na naše trovy zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu vonkajších priestorov domovov. Je to naša povinnosť. Zároveň im robíme zbierku kníh, ktoré máme k dispozícií, aby sme im zväčšili ich knižnice. Myslíme aj na zdravotnícky personál, ktorý je momentálne v prvom a jedinom kontakte so seniormi. Každý zástupca domova dostal ochranné rúška, aby ich mali čo najviac k dipozícií. ✅ Druhým stretnutím bolo stretnutie s hasičmi. Hoci tí nie sú v nemocnici s pacientami, sú veľmi dôležitou častou záchranného systému. Či už pri nehodách alebo požiaroch, ktoré sú vďaka relatívnemu suchu bežnou súčasťou ich práce v týchto dňoch. Aj hasiči od nás dostali ochranné rúška a prisľub, že v prípade potreby im bude mesto nápomocné. Sme v tom spolu. Dodatok: Mnohí ste šili rúška a odovzdávali ich bezodplatne. Mnohí robíte nákupy starším a pomáhate tam, kde je to potrebné. Je to veľký čin spolupatričnosti, za ktorý vám patrí veľká vďaka. Aj takéto činy robia z mesta mesto. Ďakujeme, že nám ukazujete príklad hodný nasledovania. 🔥🔥🔥

Zveřejnil(a) Mesto Ružomberok dne Čtvrtek 30. dubna 2020

(red(