Liptovský Mikuláš 1. mája 2020 – Pred historickou budovou bývalého hostinca Čierneho orla v Liptovskom Mikuláš sa uskutočnili 1. mája 1918 pa pamätné oslavy sviatku pracujúcich.

Stretli sa tam stvoky zamestnncov fabrík, roľníkov, remeselníkov. Počas pamätného zhromaždenia robotníci a predstavitelia sociálnych demokratov Slovenska žiadali od rakúsko-uhorských štátnikov priznanie a rešpektovanie demokratických práv každého občana, zlepšenie podmienok pre pracujúcich a právo na sebaurčenie Slovákov i Čechov. Tieto požiadavky obsahuje prvý verejný dokumenu, ktorým sa slovenský národ otvorenie prihlásil k právu na sebaurčenie.
V súčasnosti  je v budove Čierny umiestnená unikátna expozícia Z dejín lovu, poľovníctva a rybárstva na Liptove a konajú sa tu početné kultúrne a vzdelávacie podujatia.

(red)

Od admin