Žilina 3. mája 2020 – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) spúšťa prípravu základných strategických dokumentov zameraných na rozvoj kraja, ktorými sú Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja a územná stratéga Žilinského kraja. Spracovanie územnej stratégie je úzko previazané na prípravu nového programového obdobia.V rámci nového modelu strategického plánovania je cieľom samosprávneho kraja do súvisiacich procesov aktívne zapojiť partnerov z územia. Okrem zástupcov miestnej samosprávy je dôležité zapojiť aj socio-ekonomických partnerov z neziskového, podnikateľského či akademického sektora.V záujme transparentnosti procesu zapojenia socio-ekonomických partnerov vytvára Žilinský samosprávny kraj priestor na vzájomnú spoluprácu prostredníctvom fóra partnerov.Socio-ekonomickí partneri, ktorí sa zaujímajú o dianie v kraji, chcú sa podieľať na jeho ďalšom smerovaní a aktívne sa zapojiť do tvorby základných strategických dokumentov, môžu svoj záujem o spoluprácu prejaviť vyplnením formuláru dostupného na https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccI8ouhMt31gHIhoNAZx71xlmZGCF39jPnPFYZQNCXOGPH-Q/viewform?usp=pp_urlFormulár je možné vypĺňať priebežne, do konca mája a o ďalšom postupe budeme následne informovať.V prípade záujmu o ďalšie informácie svoje otázky zašlite e-mailom na adresu miriam.skacelova@zilinskazupa.sk

Informoval ŽSK

(red)

Od admin