Výtlky budú opravovať pomocou infražiaričov

Liptovský Hrádok 4. mája 2020 – Odbor technických služieb Mestského úradu v Liptovskom Hrádku začne v najbližších dňoch opravovať výtlky na miestnych komunikáciách novým spôsobom – pomocou technológie Infraset.

„Vďaka tejto technológii budeme môcť výtlky, praskliny, sieťové rozpady či okolie kanalizačných vpustí opravovať počas celého roka vo svojej réžii a pružnejšie ako doteraz. Veľkú výhodu vidíme v efektivite tejto technológie. Celá súprava je zložená v prívesnom vozíku, ktorý len pripojíme za vozidlo a presunieme sa na potrebné miesto,“ povedal Roman Beňo, vedúci Odboru technických služieb Mestského úradu v Liptovskom Hrádku.

Ako táto technológia opravy funguje? Poškodené miesto sa najskôr vyčistí a pomocou infražiaričov najskôr prvýkrát nahreje. Po asi ôsmich minútach je asfalt nahriaty do hĺbky sedem centimetrov. „Pôvodná asfaltová vrstva sa naruší a rozhrabe pomocou hrablí, frézovanie nie je potrebné. Po nanesení penetračného náteru nasleduje pridanie novej asfaltovej zmesi alebo asfaltového recyklátu (drte). Takáto zmes sa opäť nahreje počas piatich minút. Dosiahne sa spojenie pôvodného povrchu s novým asfaltom. Potom sa opravená plocha spevní pomocou vibračnej dosky,“ vysvetlil Roman Beňo.

Pri „klasickej“ oprave výtlkov je miesto najskôr potrebné zafrézovať, následne sa pristupuje k vybraniu poškodenej plochy prostredníctvom búracieho kladiva s kompresorom. Nasleduje vyčistenie plochy a pokládka nového asfaltu, ktorý sa spevní pomocou vibračnej dosky.

Pri technológii Infraset tak cestárom odpadá frézovanie a výber poškodenej plochy prostredníctvom búracieho kladiva s kompresorom. Navyše, Infraset využíva aj časť pôvodného asfaltového povrchu. Celý proces opravy výtlkov prostredníctvom infražiaričov je tak efektívnejší a lacnejší.

To bol aj dôvod, prečo Odbor technických služieb Mestského úradu v Liptovskom Hrádku kúpil Infraset od českej spoločnosti MORAM CZ, s.r.o. za približne 13 000 eur bez DPH. Okrem dvoch infražiaričov je súčasťou vybavenia aj prívesný vozík, vibračná doska, fukár / vysávač, asfaltová zmes (20 kg), asfaltový recyklát (20 kg), vysokoteplotná penetrácia, 7 kusov špeciálneho náradia pre prácu s horúcim asfaltom a ochranné a bezpečnostné prvky.

Informovalo mesto Liptovský Hrádok

Foto: MU L. Hrádok

(red)

Od admin