Liptovský Mikuláš 5. mája 2020 -Stačí vyplniť dotazník: https://www.survio.com/survey/d/smart-liptovskymikulas-obyvatelia  👉Venujte nášmu mestu 10 minút zo svojho času a ono sa vám odmení modernejšími a inteligentnými riešeniami vo fungovaní. Jednou z podmienok čerpania eurofondov na Smart riešenia pre samosprávy je vytvorenie Smart koncepcie. Je to tiež návod na strategické smerovanie mesta v tejto oblasti. Aby sme si vedeli stanoviť priority rozvoja Liptovského Mikuláša ako smart city na nasledovné roky, potrebujeme vašu pomoc s vyplnením dotazníka. Vaše názory na fungovanie nášho mesta nám pomôžu vytvoriť inovácie a riešenia, ktoré skvalitnia život v našom meste.  👉Čo je to smart mesto:Koncept Smart cities (bežne sa používa aj vo forme inteligentné mesto, rozumné mesto) predstavuje komplexný prístup k fungovaniu mestského regiónu, ktorý zasahuje do rôznych spoločenských oblastí: doprava, kultúra, infraštruktúra, životné prostredie, energetika, sociálne služby a ďalšie. Inteligentné mesto by malo byť modernizovanou urbánnou oblasťou, kde všetko od dopravy až po energetiku môže byť pripojené na digitálne technológie, ktoré umožňujú obojsmerný transfer informácií medzi mestom, jeho obyvateľmi a návštevníkmi.

Informoval Mestský púrad v L. Mikuláši

(red)

Od admin