Nový prednosta na ružomberskom Mestskom úrade

RK - prednosta

P

Ružomberok 6. mája 2020 – Menovaniu predchádzal predčasný koniec Mariána Šeršíka v Ružomberku. Ku dňu 5.5.2020 sa novým prednostom stal Ing. Vladimír Trnovský, ktorý túto pozíciu prijal už druhýkrát v kariére. Tentokrát sa musel vzdať funkcie hlavného kontrolóra mesta.

(Ružomberok 6.5.2020) Po menej než týždni rozhodovania primátor Igor Čombor menoval do funkcie riaditeľa Mestského úradu Ing. Vladimíra Trnovského, ktorý doteraz pôsobil ako hlavný kontrolór mesta.

Vladimír Trnovský vyštudoval odbor Strojárenská technológia na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline. Neskôr si vzdelanie doplnil o dva postgraduálne štúdiá v Slovenskej technickej univerzite Bratislave. Je odborník na samosprávu a manažment v trhovom hospodárstve.

Trnovský začínal kariéru v ružomberskej textilke, kde po desiatich rokoch skončil a už od roku 1992 je jeho zamestnávateľ Mestský úrad v Ružomberku. Jeho prvou funkciou bola pozícia vedúceho Oddelenia vnútorných vecí. Prednostom Mestského úradu sa stal prvýkrát v roku 2006, keď ho do pozície menoval vtedajší primátor Michal Slašťan. Od roku 2011 pôsobil ako vedúci Oddelenia životného prostredia, technickej infraštruktúry a komunálnych služieb. V roku 2014 bol zvolený poslancami do pozície hlavného kontrolóra mesta.

Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorý zodpovedá za svoju činnosť primátorovi. Ten ho vymenúva aj odvoláva. Hlavnou úlohou prednostu je viesť mestský úrad a organizovať jeho prácu. Okrem inej agendy sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným.

Viktor Mydlo, hovorca mesta Ružomberok

(red)