Ružomberok 6. mája 2020 – Primátor mesta žiada Ministerstvo životného prostredia SR, aby vypracovalo informáciu o tom, aký vplyv bude mať na životné prostredie zámer Mondi SCP Ružomberok vybudovať kotol na biomasu. Urobil tak prostredníctvom listu, ktorý bol odoslaný minulý týždeň.

Týmto krokom sa mesto stáva dotknutou osobou a žiadne ďalšie kroky nemôžu prebehnúť bez jeho stanoviska. Stali sme sa tak priamymi účastníkmi procesu.

Všetky relevantné informácie v priebehu posudzovania dopadov na životné prostredie budú poskytované poslancom ´mestského zastupiteľstva a verejnosti. Informovalo mesto Ružomberok na sociálnych sieťach.

https://www.facebook.com/mesto.ruzomberok/videos/1706230722863719/

(red)

Od admin