Starý Smokovec 7. mája 2020 – Od 7. mája 2020 denne od 09.00 – 17.00 hod. je v prevádzke Infocentrum Horskej záchrannej služby (HZS) v Starom Smokovci. Nachádza sa vedľa budovy Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry. Pri vstupe do infocentra platia rovnako ako aj v iných otvorených prevádzkach prísne protiepidemiologické opatrenia – vstup len po jednom, rúško alebo iné prekrytie úst a nosa, dezinfekcia rúk.

Informovala HZS

(red)

Od admin