Liptovský Mikuláš 10. mája 2020 – Položením vencov k Pamätníku Žiadostí slovenského národa v Liptovskom Mikuláš si dnes pripomenuli predstavitelia tamojšej radnice a zástupcovia Matice slovenskej rok 1848 a jeden z najdôležitejších dokumentov štátoprávnych požiadaviek Slovákov.
Vyhlásenie Žiadostí slovenského národa v liptovskomikulášskej Ondrašovej vtedy vyjadrovalo presvedčenie o nutnosti svojbytnosti slovenského národa. Žiadosti sa stali prvým a základným národnorevolučným a demokratickým programom Slovákov, ktorý bol vyhlásený na celonárodnej porade predstaviteľov slovenského národného hnutia.

Foto: mesto L. Mikulá

(red)

Od admin