Liptovský Mikuláš 11. mája 202 – Dobrovoľný hasičský zbor mesta Liptovský Mikuláš má dvoch nových členov – Jozefa Sluku a Petra Mičáňa. Do zboru ich dnes prijal tamojší primátor Ján Blcháč. Do služieb obyvateľom L. Mikuláša tak nastupujú dobrovoľníci, ktorí sú roky aktívni na tomto poli a dobre ovládajú hasičskú techniku.
Dobrovoľný hasičský zbor pravidelne zasahuje, v súčinnosti s okresnými hasičmi, pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm, pri výjazdoch k požiarom, pri poškodení zdravia a majetku obyvateľstva, ale napríklad aj pri odstraňovaní snehu a ľadu zo striech v zimnom období.

Informovalo mesto L. Mikuláš

(red)

Od admin