Bratislava 13. mája 2020 (TK KBS) eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí pozýva k žitiu digitálnej miernosti. „Vzhľadom na rozmach digitálnych technológií, ktoré sa stali bežnou súčasťou života nás i detí, sme sa rozhodli aktualizovať doterajšiu kampaň Vypni telku, zapni seba! a pretvorili sme ju na MINIdigi. Chceme poukázať na dôležitosť digitálnej miernosti ako cnosti zajtrajška“, približuje zámer kampane koordinátorka kampane Dominika Bujdáková.

„Naše deti sú prvou generáciou vyrastajúcou v obklopení displejov. Je to nová situácia, ktorú dennodenne rieši každý rodič. Príliš veľa času na displejoch neumožňuje človeku naplno rozvinúť svoj tvorivý potenciál a v neposlednom rade prílišné používanie digitálnych technológií vedie k poruchám pozornosti. Preto cieľom kampane MINIdigi je, aby deti a mladí nachádzali správnu mieru vo využívaní médií v digitálnej dobe“, objasňuje cieľ kampane predseda eRka Juraj Králik.

eRko ponúka niekoľko možností ako sa zapojiť do kampane aj tento rok. Na sedem dní kampane, ktorá bude prebiehať v termíne 25. – 31. 5. 2020, pripravilo eRko jednoduchý, hodnotný program pre rodiny. Cieľom rodinných aktivít je vytvoriť priestor v rodinách na spoločné trávenie času, bez používania technológií. Zároveň animátori a realizátori kampane budú deti a mladých vyzývať, aby obmedzili, zmiernili využívanie tých digitálnych technológií, ktoré ich zbytočne oberajú o vzácny čas. Ponúknu im konkrétne tipy a výzvy ako ušetrený čas využiť na vlastný rozvoj a budovanie vzťahov. 

Témou digitálnej miernosti žije eRko už teraz a na jej priblíženie ponúkajú organizátori viaceré možnosti. Počas prvého májového víkendu mali animátori možnosť zažiť MINidigi v rámci “Víkendovej MINidigi výzvy”. Traja zo zapojených boli obdarovaní hodnotnými knihami ambasádorov kampane, ktorými sú Slávka Kubíková a Daniel Hevier. eRko pripravilo na túto tému viaceré blogy a podcasty. Viac o kampani MINIdigi a možnosť zaregistrovať sa do kampane nájdete na webovej stránke www.erko.sk/minidigi. Na stránke je aj možnosť urobiť si svoj digitálny audit. 

Aktivity MINIdigi DOMA, ktoré eRko uverejňuje každý deň od 19. marca ako alternatívu pre rodičov, ktorí museli zostať doma s deťmi kvôli šíreniu koronavírusu, sú súčasťou rodinného programu kampane MINIdigi. Počas týždňa budú tiež každý deň uverejňované rôznorodé námety. 

MINIdigi nadväzuje na celoslovenskú kampaň Vypni telku, zapni seba!, ktorú eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí organizuje od roku 2001.

TK KBS informoval Boris Kollár

Od admin