Liptovský Mikuláš 13. mája 2020 –  Výstava Kalcit, majster tvarov, bude inštalovaná v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši v dňoch 14. mája až 9. augusta.

Výstava zaujímavou formou predstaví jeden z najúžasnejších minerálov z hľadiska premenlivosti kryštálových tvarov, rozšírenia po celom svete, jedinečných vlastností, ktoré výrazne ovplyvnili technický pokrok, ako aj z hľadiska univerzálnosti použitia v našom každodennom živote. Zoznámite sa so vzácnymi exponátmi kalcitov zo zbierok slovenských múzeí, Univerzity Komenského a Univerzity Friedricha Schillera z Jeny v Nemecku

Informovala Dagmar Staroňová zo SMOPaJ

(red)

Od admin