Liptovský Mikuláš Opatrovateľky z detských jaslí Mikulášik nezastavil ani COVID-19 🌼

Odkedy štát nariadil opatrenia, kvôli ktorým deti nemôžu navštevovať školy a škôlky, skrášľujú vychovávateľky spolu s vedúcou priestory jaslí aj areál.

Urobili menšiu rekonštrukciu kuchyne, nové stierky aj maľovka ozdravili prostredie. Natretý je plot, zútulnili herne a majú za sebou aj prvú kosbu. „Dúfame, že stav súvisiaci s koronavírusom a opatrenia v krátkom čase skončia, a my budeme môcť detičky opäť privítať v našich detských jasliach Mikulášik,“ povedala vedúca Silvia Riessová.

Od admin