Ružomberok 17. mája 2020 – Polícia upozorňujeme širokú verejnosť na dopravné obmedzenie, ktoré začína v pondelok 18. mája 2020 v Ružomberku v križovatke ciest I/18 a III/2211 (Žilinská cesta-Textilná) pri čerpacej stanici. Obmedzenia budú súvisieť s opravou svetelnej signalizácie, stavebnými úpravami stredového ostrovčeka na ceste III/2211 v smere na ulicu Textilná a výmenou povrchu vozovky na mostnom objekte. Vjazd na cestu III/2211 nebude možný, obchádzka bude riadne vyznačená. Výjazd z cesty III/2211 (od ulice Textilná) na cestu I/18 bude možný, ale svetelná signalizácia bude vypnutá.

https://www.facebook.com/mesto.ruzomberok/videos/2867007650076771/

Dopravnú situáciu v predmetnom úseku budeme neustále monitorovať a v prípade potreby ju budeme riadiť a usmerňovať za účelom bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť v tomto úseku, trpezlivosť, ohľaduplnosť, dôsledné rešpektovanie prenosného dopravného značenia a osôb riadiacich dopravu.

Upozorňujeme širokú verejnosť na dopravné obmedzenie, ktoré začína v pondelok 18. mája 2020 v Ružomberku v križovatke ciest I/18 a III/2211 (Žilinská cesta-Textilná) pri čerpacej stanici. Obmedzenia budú súvisieť s opravou svetelnej signalizácie, stavebnými úpravami stredového ostrovčeka na ceste III/2211 v smere na ulicu Textilná a výmenou povrchu vozovky na mostnom objekte. Vjazd na cestu III/2211 nebude možný, obchádzka bude riadne vyznačená. Výjazd z cesty III/2211 (od ulice Textilná) na cestu I/18 bude možný, ale svetelná signalizácia bude vypnutá.

Dopravnú situáciu v predmetnom úseku budeme neustále monitorovať a v prípade potreby ju budeme riadiť a usmerňovať za účelom bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť v tomto úseku, trpezlivosť, ohľaduplnosť, dôsledné rešpektovanie prenosného dopravného značenia a osôb riadiacich dopravu.

Informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline

(red)

Od admin