Liptovský Mikuláš 1. júna 2020 – Po bezmála trojmesačnej pandemickej prestávke dnes otvorili svoje brány všetky mestské školy a škôlky🌿

Do škôl dnes nastúpilo 1096 žiakov prvých až piatych ročníkov, čo je približne 79 percent celkového počtu žiakov v tejto vekovej kategórii a do materských škôl 585 detí, čo predstavuje 61 percent všetkých škôlkarov. Prevádzková doba škôl je maximálne deväť hodín.
„Nástup do škôl zavádzame od 7.00 do 8.00, časový rozptyl je potrebný z dôvodu vyhnúť sa akumulácii väčšieho počtu ľudí pri nástupe. Zaviedli sme tiež každodenný ranný zdravotný filter, meranie teploty žiakov a dezinfekciu rúk. Žiaci sú povinní mať dve rúška, rezervné majú odložené v skrinke. Rúško nenosia len vo svojej skupine. Rodičia do vnútorných priestorov školy nevstupujú,“ priblížia vedúca školstva z mestského úradu Marta Gerbocová.
Školy si tvoria štruktúru vyučovacieho dňa vo vlastnej kompetencii.
Mesto Liptovský Mikuláš má v zriaďovateľskej pôsobnosti štyri základné školy, dve základné školy s materskou školou a deväť materských škôl.

Od admin