Liptovský Mikuláš 7. júna 2020 – Obyvatelia Demänovej, Bodíc, Iľanova a Ploštína sú povinní zabezpečiť si odpad pred prístupom medveďa hnedého. Na základe zákona o odpadoch si ľudia z týchto mestských častí musia zabezpečiť zmesový komunálny, biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad. V Demänovej a v Bodiciach platí táto povinnosť v celom území mestskej časti. V Iľanove a v Ploštíne sú ľudia povinní umiestniť kontajnery do uzatvoreného priestoru (za plot, alebo do objektu) vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od zastavanej časti územia.
🐻🐻Kontajner stačí vyložiť na voľné priestranstvo len v deň vývozu odpadu. Na zber odpadu je vhodné použiť uzamykateľnú nádobu alebo nádobu, ktorej spôsob uzatvorenia znemožňuje prístup medveďa. „Uzamykateľná nádoba musí vyhovovať systému zberu odpadov v meste. Je potrebné nahlásiť zberovej spoločnosti spôsob odomykania, ak si obyvateľ nebude odomykanie zabezpečovať sám,“ vyzvala Mária Lošonská z oddelenia životného prostredia mestského úradu.
🐻🐻🐻Dôvodom zabezpečovania odpadových nádob je zabránenie styku medveďov s obyvateľmi. Medvede prichádzajú k obydliam, vedľa ktorých sú koše, ktoré sa stávajú zdrojom ich potravy. „Vyhodnotenie plnenia tejto povinnosti obyvateľov je zároveň jednou z príloh žiadosti na odstrel medveďa. Zodpovedný prístup ku komunálnemu odpadu je najlepšou cestou, ako predísť stretnutiam a incidentom s medveďmi,“ podotkla Mária Lošonská.
🐻🐻🐻🐻Povinnosť zabezpečenia kontajnerov s odpadom kontroluje Slovenská inšpekcia životného prostredia. (Foto: ilustračné)

Informovalo mesto L. Mikuláš

(red)

Od admin