Liptovský Mikuláš 17. júna 2020 – Folklórny súbor Váh v spolupráci s Liptovským kultúrnym strediskom v Liptovskom Mikuláši, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, spolupracuje na projekte digitalizácie a archivácie mužských  krojov z obce Liptovské Sliače. Výstava fotografií, ktorá prezentuje verejnosti časť zdigitalizovaného materiálu je sprístupnená verejnosti od 18. júna do 14. augusta 2020 v priestoroch Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši.

Obec Liptovské Sliače je obcou s bohatými  folklórnymi tradíciami, ktoré žijú aj v 21. storočí. Obec do súčasnosti nedisponuje ucelenou  knižnou či digitálnou zbierkou tradičného odevu.

Projekt Sliačanskí muži je pokračujúcim projektom, ktorý zastrešil folklórny súbor Váh v spolupráci s Liptovským kultúrnym strediskom.

Hlavným zámerom je zdokumentovať, uchovať a zdigitalizovať podoby mužského tradičného odevu od detstva až po starobu  z tejto obce v povojnovom období.

Tradičný odev v obci Liptovské Sliače má veľa rôznych variantov, ktoré do súčasnosti majú v pamäti len najstarší obyvatelia obce.

Výstupom projektu je vytvorenie digitálnej zbierky fotografií mužského tradičného odevu v Liptovských Sliačoch v dvoch podobách – odborná digitalizácia odevu a umelecká fotografia.

Fotografie sú vhodné  pre laickú i odbornú verejnosť – digitalizácia, fotenie v interiéri krojov rôznych príležitosti, detaily výšivky, zdobenia, doplnkov.

Snahou projektu je zachovať toto dedičstvo pre ďalšie generácie, nakoľko v obci je už len pár pamätníkov, od ktorých môžeme čerpať dôležité informácie. K spolupráci sa nám podarilo osloviť folklórnu skupinu Sliačanka, ktorej členovia boli ochotní pomôcť pri realizácií a teda sú zárukou autentickosti výstupov projektu.  

Zapojením mladej fotografky Simony Lomnickej do procesu fotenia sme poskytli súčasnej generácii okom ich rovesníčky pohľad na tradičný odev. Projektom sme prepojili generácie  a to všetko s jedným spoločným cieľom – zobraziť, zdigitalizovať a zachovať krásu sliačanských krojov do budúcnosti. Do projektu sú zapojení odborníci z radov etnológie a odborníci z oblasti tradičnej kultúry pôsobiaci v regióne Liptov.
Koordinátorka projektu sú Bc. Jana Veselovská – etnologička, metodička LKS a Bc. Zuzana Palanová – folklórny súbor Váh.


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

(red)Od admin