Mestská polícia bola zneužitá na politické ciele

Liptovský Mikuláš 26. júla 2020 – O zaujímavých praktikách v meste Liptovský Mikuláš píše na sociálnych sieťach jeho hlavný kontrolór Martin Alušic:

„Pred mimoriadnym rokovaním mestského zastupiteľstva sa príslušníci mestskej polície v Litovskom Mikuláši vydali hľadať poslancov do ich príbytkov, do ich zamestnaní, vypytovali sa ich maloletých detí, kde majú rodičov, spolupracovníkov, kde sú ich kolegovia. Deti boli vystrašené, rodiny v šoku. Všetky zistenia policajti hlásili primátorovi Blcháčovi a ten ich použil vo svojich mediálnych vyhláseniach. Som presvedčený, že tým došlo k porušeniu zákona (či dokonca zákonov), a preto podávam trestné oznámenie. Zneužívanie represívnych zložiek len predchádza použivaniu násilia. Takéto praktiky považujem za veľmi nechutné zneužívanie moci.

🔎

Zároveň som sa rozhodol otvoriť kontrolu v Mestskej polícii. Zaujímať sa budem predovšetkým o to:

Kto vydal rozkaz príslušníkom mestskej polície klopať na dvere poslancom?

Na základe akého príkazu (a kto ten príkaz vydal) príslušníci MsP klopali na dvere poslancom zastupiteľstva a získavali od nich súkromné informácie?

Komu každému boli takto získané súkromné informácie ďalej poskytované?

Na základe akého kritéria boli vyberaní poslanci, ktorých pred rokovaním zastupiteľstva “navštívili” mestskí policajti a kto tento zoznam vytvoril?

Som totiž presvedčený, že úlohy mestskej polície sú dostatočne definované v zákone a takéto “návštevy” medzi ne nepatria. Ak totiž poslanci vopred avizovali, že sa pre plánované dovolenky a pracovne povinnosti nemôžu zúčastniť mimoriadneho rokovania zastupiteľstva a primátora žiadali o jeho preloženie o 7 dní neskôr, primátor mohol tejto žiadosti vyhovieť. Namiesto toho sa niekto (predmetom kontroly bude zistiť KTO) rozhodol využiť zamestnancov mesta, teda mestských policajtov, k zastrašovaniu a získavaniu súkromných informácií o poslancoch,“ konštatoval M. Alušic.

(red)