Liptovský Mikuláš 29. júla 2020 – Čoskoro by sa mali začať ďalšie práce na rekonštrukcii zimného štadióna. Mesto sa chystá obaliť ho do novej fasády, ktorá bude estetickejšia a ušetrí peniaze na úspore energie.
„V rámci rekonštrukcie bude prebiehať aj úprava južnej, východnej a západnej fasády zimného štadióna. Tvoriť ju budú sendvičové panely, ktoré majú skvelé tepelno-izolačné vlastnosti a zároveň vďaka ich farebnej variabilite pohľadovej úpravy plechu bude fasáda pôsobiť hravejším dojmom,“ priblížil vedúci odboru výstavby mestského úradu Matej Petran.
Okrem fasády by sa v rámci tejto etapy obnovy štadióna mala dokončiť rozcvičovňa, kancelárie pre administratívu zimného štadióna a pre analýzu zápasov. Zhotoviteľ následne pristúpi k rekonštrukcii vodomernej šachty, nainštaluje systém odvlhčenia priestoru nad ľadovou plochou a namontuje potrebnú technickú infraštruktúru. „Chystáme sa tiež na inštaláciu moderného multimediálneho zariadenia, ktorý bude prenášať obraz a zvuk pre skvalitnenie diváckeho zážitku zo športového podujatia,“ zhrnul Matej Petran.
Peniaze na túto etapu rekonštrukcie získalo mesto vo forme dotácie od Ministerstva financií SR vo výške milión eur.

Informovalo mesto L. Mikuláš

(red)

Od admin