Pribylina 30. júla 2020 – Program Na slávu hasičom uvedú  2. augusta 2020 v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline.  Je súčasťou celodenného programu Hasičská nedeľa, ktorý sa začne o 11.00 h. Podujatie otvoria bitím zvonu zo zaplavenej obce Sokolčie, ktorá zanikla pri výstavbe vodného diela Liptovská Mara.

Do pribylinského múzea zavítajú hasiči zo zborov z Liptova, Poľska a Čiech. Budú súťažiť v netradičných disciplínach O richtársku palicu. Okrem toho sa predstavia modernou, aj historickou technikou.

Počas hasičskej nedele sa v Pribyline predstavia ľudové kolektívy z Liptova, orchister z Polianky Wielky. Najväčšiu liptovskú dedinu bude reprezentovať spevácka skupina z Liptovských Sliačov. Z tamojšej bohatej klenotnice ľudového umenia čerpajú folklórny súbor Liptov, ako aj ľudová hudba detského folklórneho súboru Liptáčik z Ružomberka.

K sprievodným aktivitám bude patriť remeselnícky jarmok a tvorivé dielne pre deti.

Hasičskú nedeľu v Pribyline realizuje Liptovské múzeum v Ružomberku v rámci projektu Bohu na chválu, ľuďom na úžitok, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Intererreg Poľsko Slovensko 2014 – 2020.

Tibor Šuľa

Od admin