Liptovský Mikuláš 3. septembra 2020 -Mesto Liptovský Mikuláš má milión, ktorý nemôže použiť. Primátor zvoláva ďalšie zastupiteľstvo 📍

Mesto malo za minulý rok prebytok vo výške 1,1 milióna eur. Táto suma sa už mala nachádzať v rezervnom fonde. Peniaze síce na mestskom účte sú, ale do rezervného fondu sa nedostali. Poslanci totiž urobili chybu v uznesení o záverečnom účte.

Z rezervného fondu zobrali poslanci z klubu Nový Mikuláš s podporou Skutočne nezávislých poslancov 340.000 eur na rekonštrukciu ľadovej plochy zimného štadióna. Rekonštrukciu ľadu sa vsak neskôr rozhodli financovať prostredníctvom úveru a vlastných zdrojov. Uznesenie o záverečnom účte, ktoré obsahuje duplicitné financovanie ľadovej plochy, však neopravili a rokovanie zastupiteľstva predčasne ukončili.

Poslanci Nového Mikuláša a klubu SNP si odhlasovali, že o záverečnom účte budú rokovať až koncom septembra. Záverečný účet však mal byt zo zákona schválený do 30. júna.
Mesto Liptovský Mikuláš tak nemá schválený záverečný účet, za čo mu z ministerstva financií hrozí pokuta do 33.000 eur.

⭕️Primátor preto zvolal neplánované rokovanie mestského zastupiteľstva na štvrtok 3. septembra o 14.00h. Poslanci sa budú zaoberať nielen záverečným účtom, ale aj personálnym obsadením komisie bytovej.

Na ostatnom rokovaní totiž opäť k uzneseniu o bytovej a sociálnej komisii navrhol poslanec Vincent Kultan z klubu Nový Mikuláš aj členov ďalších komisií, čo však bolo v rozpore s Rokovacím poriadkom a tiež Zákonom o obecnom zriadení. Aj napriek upozorneniu na nelegitímnosť predloženého návrhu poslanci z klubov Nový Mikuláš a SNP tento návrh schválili.
Mesto pre procesné chyby časti poslancov preto stále nemôže prideľovať byty a primátor opäť zvoláva poslancov do poslaneckých lavíc, aby vzniknutú situáciu vyriešili v prospech obyvateľov.

Zdropj. facebook – Mesto Liptovský Mikuláš

(red)

Od admin