Liptovské Sliače 12. septembra 2020 – Súkromná základná umelecká škola Jánoš na elokovanom pracovisku v Liptovských Sliačoch ponúka vyučovanie vo výtvarnom a tanečnom odbore. Ak ste objavili u vašich detičiek talent a chcú sa naučiť kresliť, maľovať, tancovať a postupne rásť v umení, ešte stále ich môžete prihlásiť k nám. Stačí vyplniť elektornickú prihlášku do 15. septembra, ktorú nájdete tu: https://szusjanos.edupage.org/register/

Počas školského roka sa žiaci zapájajú do súťaží a pravidelne vystupujú na koncertoch a rôznych podujatiach. Príďte kresliť a tancovať k nám a veríme, že spolu zažijeme krásny, úspešný a tvorivý rok. 

(red)

Od admin