Žilina 15. januára 2021– K dnešnému dňu zaočkovali štyri krajské nemocnice celkom 1591 svojich pracovníkov. ,,Počas sviatku Troch kráľov sme spustili vakcináciu našich zamestnancov v nemocniciach. Ako prvé začalo očkovať vakcinačné centrum v Liptovskej nemocnici v Liptovskom Mikuláši, počas nasledujúcich dní sa k pridala aj Hornooravská nemocnica v Trstnej, Dolnooravská nemocnica v Dolnom Kubíne i Kysucká nemocnica v Čadci. K dnešnému dňu je asi polovica z nich už zaočkovaná,“ priblížila riaditeľka odboru zdravotníctva žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Silvia Pekarčíková.  Ako dodala, snahou je zaočkovať čo najviac zamestnancov. V tejto chvíli sa stále niektorí nachádzajú v karanténe, iní majú po prekonaní COVID-19 stále prítomné protilátky v krvi a tak musia očkovanie odložiť. ,,Predpokladáme, že zhruba do troch mesiacov by mohli  byť zaočkovaní všetci zdravotnícki pracovníci v našich nemocniciach, ktorí o to prejavia záujem. Verím, že ich bude čo najviac a pôjdu tak príkladom aj širokej verejnosti,“ uzavrela Pekarčíková.  V krajských nemocniciach sa prioritne očkujú výlučne pracovníci nemocníc, či už zdravotnícki alebo nezdravotnícki, ambulantní lekári, nasledovať budú sociálni pracovníci a klienti sociálnych služieb či pracovníci kritickej infraštruktúry.

Spustenie vakcinačných centier vyzdvihla aj županka Erika Jurinová. ,,Som veľmi rada, že sa nám podarilo zriadiť vakcinačné centrá v našich nemocniciach, okrem ministerských nemocníc sa tak naplno očkuje aj v regionálnych nemocniciach. Zároveň si vážim, že väčšina zdravotníkov pochopila význam prevencie i vakcinácie a postupne sa dávajú zaočkovať aj tí, ktorí už prekonali COVID-19. Verím, že práve toto je cesta, ktorá dokáže naše životy vrátiť do normálu. Dôležité je čo najskôr začať aj s vakcináciou v zariadeniach sociálnych služieb, tie naše sú aktuálne v prípravnej fáze, v rámci ktorej vytvárajú  potrebné personálno-pracovné podmienky. Sme zaradení do pilotného projektu očkovania sociálnych zariadení a teda začneme už 18. januára 2021,“ povedala županka Erika Jurinová.

Situácia v našom kraji je nateraz stabilizovaná. Počet infikovaných sa znižuje, no zvyšuje sa počet pacientov s ťažším priebehom ochorenia COVID – 19. V tejto chvíli majú štyri krajské nemocnice celkom 261 reprofilizovaných lôžok vyhradených pre pacientov s ochorením COVID-19, aktuálne je obsadených 116 z nich. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 10 pacientov.

K dnešnému dňu evidujú krajské nemocnice 81 infikovaných zamestnancov, z toho je 76 zdravotníkov.

Žilinský samosprávny kraj rozdistribuoval pomocou armády aj antigénové testy do ambulancií, či už všeobecných alebo špecializovaných. Záujem prejavilo celkom 275 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Informácie, ktoré sú obsahom tejto správy elektronickej pošty a všetky pripojené súbory a prílohy sú dôverné. Táto správa elektronickej pošty je určená výhradne zamýšľanému adresátovi. Prístup akejkoľvek inej osoby k nej je neoprávnený. V prípade, že nie ste zamýšľaným adresátom tejto elektronickej správy, akékoľvek jej zverejnenie, kopírovanie, rozširovanie alebo akékoľvek rozhodnutie na jej základe je neoprávnené a môže byt považované za protiprávne. V takom prípade prosím informujte okamžite odosielateľa odpoveďou na túto správu elektronickej pošty a následne ju vymažte.

Martina Remencová, hovorkyňa ŽSK

Od admin