Dôvera obyvateľov v súdnictvo je na Slovensku v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ dlhodobo na nízkej úrovni. Prispieva k tomu aj verejnosťou vnímaná miera korupcie, ktorú potvrdzujú postupné odhalenia orgánov činných v trestnom konaní. 
Vláda Igora Matoviča sa zaviazala zmeniť Slovensko na „skutočne právny štát“ schopný zaistiť rovnosť pred zákonom a ochranu práv. Dôležitou súčasťou konkrétnej snahy splniť tento záväzok je reforma súdnej mapy. Cieľom reformy je zvýšiť dôveryhodnosť súdnictva, jeho výkon a kvalitu, a zároveň zabezpečiť pre sudcov a zamestnancov súdov lepšie podmienky na prácu a rozhodovanie. 
Zmeny v súdnej mape znamenajú v podstate návrat k stavu do roku 1996. Vláda Vladimíra Mečiara s účinnosťou od roku 1997 počet súdov takmer zdvojnásobila. Rozdrobené súdy sú menej efektívne a odolné k miestnym väzbám, zároveň obmedzujú možnosť špecializácie .

Mapu všeobecných súdov navrhuje ministerstvo spravodlivosti rozdeliť do tridsiatich obvodov prvostupňových súdov (vrátane dvoch mestských súdov v Bratislave a v Košiciach) a troch obvodov odvolacích súdov. Sídla všeobecných odvolacích súdov by sa mali zriadiť v sídlach doterajších krajských súdov: v Prešove pre Východoslovenský obvod, v Banskej Bystrici pre Stredoslovenský obvod a v Trnave pre Západoslovenský obvod. Ide o mestá s centrálnou polohou, čo zaručuje najlepšiu dostupnosť. 

Reorganizácia súdnictva pripraví Ružomberok o sídlo súdu. Pre celý región Liptova bude sídliť prvostupňový súd v Liptovskom Mikuláši. Samozrejme, že toto je najdôležitejšia zmena, ktorá sa dotkne regiónu Liptova. Viacej informácií o tzv. budúcej súdnej mape nájdete tu: http://web.ac-mssr.sk/sudna-mapa-otazky-a-odpovede/ . Možno sa budete chcieť k tejto problematike vyjadriť. Ak sa tak rozhodnete, tak svoj názor ministerke spravodlivosti môžete zaslať prostredníctvo správy na adresu: podatelnamssr@justice.sk.

(red)

Od admin