Vďaka inštalácii fotovoltických panelov v areáli Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Liptovský Mikuláš (LVS) s výkonom 224 kW si spoločnosť  dokáže štvrtinu celkovej potreby elektrickej energie čistiarne odpadových vôd vyrobiť sama.

„V rámci optimalizácie prevádzkových nákladov sledujeme trendy vo využívaní obnoviteľných zdrojov na výrobu elektrickej energie a jej využitie v podmienkach našej spoločnosti. Situácia z hľadiska pokroku technológií sa neustále zlepšuje, preto sme sa rozhodli pre inštaláciu fotovoltických panelov,“ informoval Ing. Matej Géci, generálny riaditeľ LVS.

„Oslovili sme tri spoločnosti, ktoré majú skúsenosti s výstavbou fotovoltických elektrární na vypracovanie cenovej ponuky na dodávku a inštaláciu fotovoltického systému. Následným porovnaním a dodatočnými osobnými stretnutiami sme ako najvhodnejšiu vybrali spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., (SSE), ktorá nám ponúkla vybudovanie z vlastných zdrojov s dobou splácania 60 mesiacov,“ vysvetlil Ing. Tomáš Benikovský, výrobný riaditeľ LVS. 

SSE zrealizovala a fotovoltickú elektráreň odovzdala do vlastníctva LVS. „Pre Liptovskú vodárenskú spoločnosť sme pripravili a realizovali komplexné technické riešenie, ktoré zahŕňa nielen dodávku fotovoltických panelov a ich nevyhnutných súčastí, ale aj ich umiestnenie a napájanie pre maximálne využitie výkonu vzniknutej fotovoltickej elektrárne,“ poznamenal Ing. Patrik Vicenec, riaditeľ sekcie Predaj B2B zákazníkom SSE.

Fotovoltické panely sú umiestnené na budove LVS a  jej obslužných budovách, ktorými sú garáže a sklady. „Vhodne zvolené riešenie, ktoré využíva obnoviteľné zdroje energií šetrí pre spoločnosť energiu, čas i peniaze. Vytvoriť si vlastnú energetickú nezávislosť a prispievať  k ochrane životného prostredia boli ciele, ktoré sa vďaka inštalácii fotovoltických panelov s výkonom 224kW podarilo liptovskomikulášskym vodárňam úspešne naplniť,“ dodal  Ing. Patrik Vicenec.

,,Liptovská vodárenská spoločnosť oceňuje ponuku i servis takého rozsiahleho a zložitého projektu zo strany SSE. Projekt bol komplikovaný najmä z pohľadu prípravných fáz, pretože bolo nevyhnutné vyriešiť množstvo technických detailov, povolení a splnenia technických podmienok lokálneho zdroja,“ povedal Ing. Matej Géci.

„Výroba elektrickej energie fotovoltickou elektrárňou podľa profilu za rok 2019 s predpokladom nulového pretoku výkonu do siete Stredoslovenskej distribučnej predstavuje predpokladanú úsporu bezmála 29-tisíc eur ročne. Návratnosť investície sa pohybuje na úrovni piatich až ôsmich rokov,“ uzavrel Tomáš Benikovský.

(red)

Od admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.