Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky z 10. februára 2021 Policajný zbor od pondelka 15. februára 2021 posilňuje výkon policajno-bezpečnostných kontrol na hraniciach Slovenskej republiky s Maďarskom, Rakúskou republikou, Českou republikou a Poľskou republikou.

Nejde o hraničné kontroly! Cieľom je intenzívna kontrola dodržiavania karanténnych opatrení a splnenia podmienok pred vstupom na územie Slovenskej republiky vyplývajúcich z platnej Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Ňou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Policajné  kontroly budeme  vykonávať  najmä  v exponovaných  časoch a v časoch, kedy sa predpokladá  na základe analýz a štatistik najväčšia intenzita dopravy a to aj z dôvodu, aby Policajný  zbor vedel účelne a efektívne využívať svoje sily a prostriedky, aj pri výkone kontrol dodržiavania karanténnych opatrení vo vnútrozemí.

Na hraniciach s Českou republikou príslušný správca komunikácie uzavrie malé cestné priechody   –   Čadca – Milošová – Šance, Červený Kameň – Nedašova Lhota, Nová Bošáca – Březová a Skalica – Sudoměřice (stará cesta).

Na spoločných hraniciach s Poľskou republikou budú príslušným správcom komunikácie uzavreté cestné priechody  Palota – Radoszyce, Nižná Polianka – Ožena, Kurov – Muszynka, Čirč – Leluchów, Lesnica – Szczawnica, Lysá nad Dunajcom – Niedzica, Tatranská Javorina – Lysa Poľana, Suchá Hora – Chocholów, Bobrov – Winiarczykówka, Novoť – Ujsoly.

Jedná  sa o cestné  komunikácie III. kategórie s najnižšou  intenzitou  dopravy.

Na hraniciach s Maďarskom a Rakúskou republikou nedochádza k zmene otvorených alebo uzavretých cestných priechodov, ani času ich otvorenia. 

Odporúčame občanom využiť ostatné  komunikácie  na cestu alebo  na návrat zo  zahraničia.

O uzavretí týchto komunikácii boli susedné štáty informované. Ostatné cestné priechody je možné využívať ako doteraz, pri dodržaní karanténnych opatrení, vyplývajúcich z platnej Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Dovoľujeme si upozorniť občanov, aby mali na zreteli, že sa v súvislosti  s prijatými  opatreniami môžu  zvyšovať čakacie doby pri vstupe do Slovenskej republiky.

O uvedených  opatreniach informoval Policajný  zbor aj susedné krajiny a to aj cestou MZVaEZ.

mjr. JUDr. Michal Slivka, hovorca PPZ | oddelenie komunikácie a prevencie | PPZ

(red)

Od admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.