O najkrajšiu slovenskú kraslicu , taký je názov celoštátnej výtvarnej súťaže, ktorú po dvadsiatykrát pre dospelých tvorcov i pre deti vyhlasuje Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Súťaž je vypísaná v troch vekových kategóriách (5 – 11 rokov, 12 – 18 rokov, nad 18 rokov) a pre ľubovoľné – tradičné i súčasné techniky zdobenia kraslíc, čiže vyfúknutého vajíčka.

Každý záujemca môže osobne doručiť alebo zaslať poštou na adresu Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne (Mgr. Iveta Haplová, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín) do 17. marca najviac 10 vlastnoručne zdobených kraslíc. Práce musia byť riadne označené: meno, priezvisko, vek, adresa, telefonický kontakt, e-mail, pri deťoch škola, technika. Je potrebné ich zabezpečiť proti znehodnoteniu, keďže ide o krehký materiál.

Práce šikovných tvorcov posúdi porota zložená z výtvarníkov. Pre víťazov organizátori pripravili hodnotné vecné a finančné ceny. Všetky súťažné práce budú prezentované

od 1. do 23. apríla na výstave v priestoroch Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne, ak to epidemiologická situácia na Slovensku umožní. 

Poslaním súťaže je poskytnúť priestor na prezentáciu vlastnej výtvarnej tvorby, podporiť

a uchovať tradičné ľudové remeslá, vzory a techniky, výstava prezentuje aj zvykoslovie jarného slnovratu.

Viac informácií poskytnú pracovníci Oravského kultúrneho strediska, propozície súťaže záujemcovia nájdu na www.osvetadk.sk.

Mgr. Iveta Haplová, manažér pre ľudové remeslá, výtvarníctvo,               fotografiu a marketing , E-mail:                                                                              vytvarnictvo@osvetadk.sk

(red)

Od admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.