Pre každého voda znamená iné, nevyhnutná je však pre všetkých

Do súťaže sa môžu zapojiť základné školy, do svetovej digitálnej kampane # Water2me každý

Témou svetového dňa vody 2021, ktorý si na celom svete pripomínajú 22. marca nielen významné organizácie a inštitúcie, ale aj obyvatelia všetkých krajín na svete, je: Čo pre Teba znamená voda?

     V rámci tohtoročného Svetového dňa vody sa uskutočňuje aj digitálna kampaň Vážme si vodu, ktorú koordinujú významné svetové inštitúcie zaoberajúce sa ochranou zdravia ľudí, životného prostredia  či ľudskoprávne organizácie.

     „Liptovská vodárenská spoločnosť si uvedomuje, že najmä mladá generácia môže do významnej miery ovplyvniť, ako bude vyzerať životné prostredie v budúcnosti. A nielen o niekoľko rokov, ale už aj v najbližšom čase. Práve deti a mládež môžu ukázať, že vedia byť  zodpovední a byť príkladom pre svojich rodičov a dospelých ľudí zo svojho okolia. Môže to síce znieť ako dookola opakovaná fráza, ale práve v súčasnosti je nesmierne dôležité zamyslieť sa nad ochranou životného prostredia, do ktorého patria aj zásoby povrchovej a podzemnej vody,“ pripomenul Ing. Matej Géci, generálny riaditeľ Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Liptovský Mikuláš.

     Odborníci už dávno upozorňovali, že ľudia svojimi neprimeranými zásahmi do prírody planétu ničia. A v čase, keď si už mnohí uvedomovali, že je najvyšší čas s tým niečo urobiť a už aj robili, po celom svete sa rozšíril nový koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID – 19. S pandémiou a opatreniami proti šíreniu vírusu pribudli ďalšie tony jednorazových plastov z jedál, rúšok či ochranných oblekov a rukavíc nielen na skládkach, ale aj v riekach a moriach. V médiách také zábery vidíme čoraz častejšie.

     „Patríme ku krajinám, ktoré majú, našťastie, ešte dostatok zásob vody.  Ťažko si teraz čo len predstaviť, keď zvýšená hygiena prispieva k protiepidemickým opatreniam,  že dve miliardy ľudí na svete nemajú prístup k pitnej vode.  Keďže máme tú výhodu, že otočením kohútika nám voda tečie, porozmýšľajme, čo to pre ľudí znamená.  Aj z tohto dôvodu sa v rámci Svetového dňa vody 2021 naša spoločnosť pridáva k subjektom, ktoré si pripomenú významný sviatok vody, a to zorganizovaním súťaže pre žiakov základných škôl,“ informoval Matej Géci.

     Zadanie literárnej a výtvarnej kategórie je jednoduché. Napísať alebo nakresliť v rámci tohtoročnej témy Svetového dňa vody, aký význam má voda pre život žiakov  – doma, v prírode, v škole a podobne. Uzávierka súťaže bude 5. marca tohto roku.

     Do digitálnej kampane # Water2me sa však môže zapojiť úplne každý, kto navštívi stránku Svetového dňa vody (worldwaterday.org).  Svoje názory na tému, čo pre vás znamená voda môžete posielať aj e-mailom, do predmetu treba uviesť: Svetový deň vody 2021: #Water2me a poslať na adresu unwater@un.org. 

Eva Petranová, LVS

Ilustračné foto: pixabay.com

Od admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.