Mladucha z L.Sliačov drôtom utkaná

Liptovský Mikuláš 11. januára 2020 – Tvorbu Ladislava Jurovatého predstavili v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Prezentovala aj pár ženícha a mladuchu, ktorú vyhotovil podľa predlohy z Liptovských Sliačov. Bookmark It Hide Sites More »

 

Výtvarné príbehy Liptova

vystava_liptov

vystava_liptov

Ružomberok 10. apríla – Predstaviť rôzne podoby regiónu Liptova je poslaním výtvarnej súťaže Liptov, ktorej 10. ročník vyhlásili v uplynulých dňoch. Najlepšie práce vystavujú v ružomberskej synagóge. Témou tohtoročnej súťaže bola Príbeh Liptova. Práce hodnotila porota na čele s doc. Pavlom Ruskom.

Súťažné práce rozdelili do dvoch samostatných skupín a to žiaci záklandných škôl a žiaci základných umeleckých škôl. Okrem toho v nich určili tri vekové kategórie.

Súťaž výtvarne talentovaných detí pripravila Súkromná základná umelecká škol Jánoš v Ružomberku.

Podľa slov P. Rusku tento ročník súťaže je skutočne už jej 11. ročníkom, lebo pripravili aj nultý roční v ktorom si chceli overiť záujem detí o tento druh súťaže. Doplnil, že hodnotenie prác bolo ťažké a preto udelili aj viacero miest v jednotlivých kategóriách.

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Liptov 2016 -“Príbeh Liptova

Súťažná kategória: Základné školy

1. kategória (6 – 8 rokov)

1. miesto: 1. trieda, kolektívna práca ZŠ Bystrická cesta Ružomberok

2. miesto: Nina Obtulovičová, 8 r. , ZŠ Bystrická cesta Ružomberok, elkované pracovisko Dončova ul.

3. miesto: Michal Harmádek, 7 r., ZŠ Sládkovičov, Ružomberok

Čestné uznanie: Michaela Dideková, 7 r., ZŠ J. Kráľa, L. Mikuláš

 

2. kategória (9 – 12 rokov)

1. miesto: Sebastián Slivoň, 10 r., ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok

2. miesto Anna Gállyová, 12 r., ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok

3. miesto: Deana Gejdošová, 10 r., ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok

Čestné uznanie: Marek Dobiaš, 10 r., ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok

Čestné uznanie: žiaci 4. E a 4 F triedy, kolektívna práca, ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok

 

3. kategória (13 – 16 rokov)

1. miesto: kolektvína práca, ZŠ pri zdravotníckom zaraidení v Ľubochni

2. miesto Zuzana Gályová, 13 r., ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok

3. miesto: neudelené

 

Súťažná kategória: Základné umelecké školy

1. kategória (4 – 7 rokov)

1,miesto: Michaela Benková, 7 r., SZUŠ Jánoš Ružomberok

1. miesto: Tomáš Kunka, 6 r., Daniel Prekop, 5 r., SZUŠ Jánoš, elkované pracovisko Likavka

2. miesto: Jonáš Zelina, 6 r., SZUŠ Jánoš, el. pracovisko L. Teplá

2. miesto: Filip Senkeresty, 5 r., ZUŠ L. Hrádok

3. miesto: Tereza Straková, 5 r., ZUŠ Jánoš Ružomberok

3. miesto: Sofia Priesolová, 6 r., ZUŠ Jánoš Ružomberok

Čestné uznanie: Filip Goč, 6 r., SZUŠ Jánoš Ružomberok

Čestné uznanie: Karolína Hurtešáková, SZUŠ Jánoš, el. pracovisko L. Teplá

Čestné uznanie: Adriana Chvalníková, 6 r., SZUŠ Jánoš, el. pracovisko Lisková

 

2. kategória (8 – 11 rokov)

1. miesto: FilipRebek Korčuška, 12 r., RebekaKorčušková 11 r., SZUŠ Ľ. Holmu

1. miesto: Martin Pivko, 8 r., SZUŠ L. Hrádok

2. miesto: Anna Kovačičinová, 11 r., ZUŠ L. Hrádoik

2. miesto: Anna Gallyová, 12 r. SZUŠ Jánoš Ružomberok

3. miesto: Ján Palider, 12 r., SZUŠ Jánoš, el. Dolný Kubín

3. miesto: Ema Vlkolínska, 12 r. , SZUŠ Jánoš , el. pracovisko D. Kubín

Čestné uznanie: Petra Katarína Tomaňová, 8 r., SZUŠ Jánoš, el. pracovisko D. Kubín

Čestné uznanie: Laura Štrepitová, 12 r. ZUŠ L. Hrádok

Cena za kolekciu prác: M. Martvoňová ,11 r., M. Kompan, 8 r., M. Sochová, 10 r., D. Matis, 9., T. Vrštiak, 9 r., D. Levandovská, 9 r., K. Mendáková. 8 r., SZUŠ Jánoš, el. pracoviská Hruštín, Babín, Lisková

 

3. kategória: (12 – 16 – rokov)

1. miesto: Klaudia Karasová, 14 r., SZUŠ L. Hoľmu, Trstená

1. miesto: Martin Matejka, 16 r., ZUŠ Ľ. Fullu, Ružomberok

2. miesto: Silvia Magušinová, 14 rSZUŠ Jánoš el. pracovisko L. Osada

3. miesto: Terézia Jurgošová, 14 r., SZUŠ Jánoš, Ružoberok

3. miesto: Aneta Hoľmová, 13 r., SZUŠ Ľ. Hoľmu, Trstená

Čestné uznanie: Mária Rosiarová, 13 r., SZUŠ Jánoš, el. pracovisko Hruštín

Čestné uznanie: Zuzana Gallyová, 15 r., SZUŠ Jánoš, Ružomberok

Text a foto: Tibor Šuľa

.