Tvoriví seniori v Liptovskom múzeu

Ružomberok 18. januára 2016 – Liptovské múzeum v Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) Vás pozýva na výstavu TVORIVÍ SENIORI. Ide o výber ručných prác seniorov, ale aj  záujemcov všetkých vekových kategórií o pravidelné pondelkové tvorivé dielne pre verejnosť z cyklu MÚZEUM PRE SENIOROV a KREATÍVNE V MÚZEU . Vystavené práce  mapujú prierez 6 ročnej činnosti, počas ktorej sa More »

 

Pozemky pod benzínkou nepredali

benzinka

benzinka

Ružomberok 22. septembra 2016 – Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku malo sa na svojom rokovaní 21. septembra zaoberať okrem iného aj predajom pozemkov pod benzínkou v blízkosti bývalého obchodného domu Hypernova. Tohto roku sa týmto predajom zaoberali aj v máji. Vtedy predaj neprešiel.

Do programu septembrového zastupiteľstva bol zaradený aj bod ohľadom predaja pozemkov pod inkriminovanou benzínkou. Poslanci však ním nezaoberali, lebo tento materiál bol stiahnutý z ich rokovania.

Pripomeňme, že odkúpenie pozemku pod benzínkou požiadala firma Europetrol, ktorá ju tam vlastní.  Ekologickí aktivisti z Ružomberka boli od začiatku proti tomu, aby sa uvedený pozemok dával do prenájmu pre výstavbu parkovisk. Pritom všetci vedeli, že zámer je iný. Cieľom bolo na uvedenej ploche vybudovať čerpaciu stanicu pohonných látok. Nakoniec sa aj tak stalo.  Firma Europetrol chce odkúpiť spomínaný pozemok. Ružomberskí poslanci nenašli odvahu ho predať, lebo sa obávajú straty dôvery u svojich voličov.

V súvislosti s aktivitami Europetrolu je nutné zdôrazniť, že pozemky má v prenájme na 15 rokov. Pravdepodobne nakoniec ďalšie zastupiteľstvo tento ich zámer podporí a pozemky predá. Nevieme si predstaviť, žeby majiteľ po ukončení prenájmu parcely ju dal do pôvodného stavu.

(šu)