Fašiangovú bursu spojili so zabíjačkou

Liptovské Sliače 23. januára 2019 – Tradičná fašiangová pochpdozka – bursa sa uskutoční 25. januára v Liptovských Sliačoch. Jej súčasťou bude aj obecná zakáľačka. (red) Bookmark It Hide Sites More »

 

Výtvarná súťaž Liptov 2017 pozná svojich víťazov

Výtvarná súťaž Liptov

Ružomberok, 17. marca 2017 – V poradí 11. ročník regionálnej prehliadky výtvarných prác detí a mládeže s názvom Liptov 2017 pozná svojich víťazov. Ružomberská Súkromná základná umelecká škola (SZUŠ) Jánoš, ktorá je organizátorom súťaže, vyhlási jej výsledky na slávnostnej vernisáži 5. apríla 2017 o 16.00 hodine v Synagóge v Ružomberku. Informoval Martin Buzna zo SZUŠ Jáínoš.

Odborná porota tento rok hodnotila rekordných 616 prác z 22 základných škôl a základných umeleckých škôl. Témou tohto ročníka sú Prírodné krásy Liptova. Mladí výtvarníci mali zobraziť ako vnímajú krásy prírody – lúky, kvety, jazerá, vrchy, jaskyne, hory a zvieratá v okolí Liptova alebo mohli zobraziť aj osobný príbeh, ktorý zažili na Liptove.

Cieľom súťaže je, aby deti lepšie spoznali náš krásny región Liptov a popri tom rozvíjali svoje nadanie a tvorivosť. Tohoročná téma súťaže ponúkla väčší priestor k predstavivosti, fantázii a vyjadreniu svojho dojmu z  Liptova,“ povedala zástupkyňa riaditeľky SZUŠ Jánoš Terézia Zemková. Ako ďalej vysvetlila, odborná porota hodnotila dodržanie a vystihnutie témy, primeranosť zvolenej techniky, výtvarnú úroveň práce a originalitu.

Súťažné kategórie boli rozdelené do dvoch skupín – základné školy a základné umelecké školy. V základných školách sú kategórie od 6 do 8 rokov, od 9 do 12 rokov a od 13 do 16 rokov. Súkromné základné umelecké školy rozdelili organizátori do troch kategórii – od 4 do 7 rokov, od 8 do 12 rokov a od 13 do 18 rokov. Súťažiaci mohli diela zhotovovať ľubovoľnou plošnou alebo priestorovou výtvarnou technikou, napríklad prostredníctvom kresby, maľby, grafiky, počítačovej grafiky, koláže alebo kombinovanou technikou s využitím nových a netradičných materiálov či multimediálnych technológií.

Výstava súťažných prác sa koná s finančnou podporou mesta Ružomberok a potrvá do 27. apríla 2017.

 

Do tohto ročníka súťaže bolo zaslaných 616 prác detí vo veku od 4 do 18 rokov,

spomedzi ktorých porota vybrala víťazov nasledovne:

Súťažná kategória: Základné školy

1. kategória (6 – 8 rokov)

1. miesto: kolektívna práca žiakov 2. D triedy, ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok, el. pracovisko Dončova ul.

2. miesto: Peter Brna, 7 r., ZŠ Ružomberok – Biely Potok

2. miesto: kolektívna práca žiakov 1. B triedy, ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok

3. miesto: Adam Ondrík, 7 r., ZŠ Sládkovičova, Ružomberok

3. miesto: Tomáš Jesenský, 7 r., ZŠ Sládkovičova, Ružomberok

2. kategória (9 – 12 rokov)

1. miesto: Simona Veselovská, 11 r., ZŠ Sládkovičova, Ružomberok

2. miesto: Nikolas Tomko, 9 r., ZŠ s MŠ Liptovský Ján

2. miesto: Tamara Kluková, 11 r., ZŠ Sládkovičova, Ružomberok

3. miesto: Marcel Dúbravec, 10 r., ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok, el. pracovisko Dončova ul.

3. miesto: Saskia Borovská, 11 r., ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok

Cena za kolekciu prác: Martina Obtulovičová, 10 r., Ema Fullová, 9. r., Maroš Mojš, 10 r., Sofia Štepková, 10 r.

ZŠ Jozefa Hanulu, Liptovské Sliače

3. kategória (13 – 16 rokov)

1. miesto: neudelené

2. miesto: Anna Gállyová, 13 r., ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok, el. pracovisko Dončova ul.

3. miesto: Ján Dudek, 14 r., ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok

Súťažná kategória: Základné umelecké školy

1. kategória (4 – 7 rokov)

1. miesto: kolekcia prác: Lea Kohútová, 5 r., Nela Gereková, 6 r., Veronika Šimová, 5 r., Dorota Genšiniaková, 5 r.,

Alžbeta Štefaničiaková, 5 r., Petra Fábryová, 7 r., Andrea Kohútová, 7 r., Matej Jurčo, 7 r., Karin Lauková, 7 r.,

Vanesa Kohútová, 7 r., SZUŠ Jánoš, Ružomberok el. pracovisko Likavka

1. miesto: Eliška Slušňáková, 7 r., SZUŠ Jánoš, Ružomberok, el. pracovisko Liptovská Teplá

2. miesto: Nela Čavojová, 7 r., SZUŠ Jánoš, Ružomberok, el. pracovisko Liptovská Teplá

2. miesto: Karin Lauková, 7 r., SZUŠ Jánoš, Ružomberok el. pracovisko Likavka

3. miesto: Sofia Šálková, 7 r., SZUŠ Ľubomíra Hoľmu, Trstená

3. miesto: Jonáš Zelina, 6 r., SZUŠ Jánoš, Rk, el. pracovisko Lipt. Teplá

3. miesto: Magdaléna Remišová, 7 r., SZUŠ Jánoš, Ružomberok

2. kategória (8 – 11 rokov)

1. miesto: Richard Žiak, 10 r., ZUŠ Liptovský Hrádok

1. miesto: Ema Lesáková, 9 r., ZUŠ Liptovský Hrádok

2. miesto: Soňa Brtková, 8 r., ZUŠ Liptovský Hrádok

2. miesto: Samuel Gibas, 11 r., SZUŠ Jánoš, Ružomberok

3. miesto: Dávid Zsigmund, 9 r., SZUŠ Jánoš, Ružomberok, el. pracovisko Likavka

3. miesto: Lukáš Brnušák, 10 r., SZUŠ Ľubomíra Hoľmu, Trstená

čestné uznanie: Barbora Jendrašková, 10 r., SZUŠ Ľubomíra Hoľmu, Trstená

3. kategória (12 – 18 rokov)

1. miesto: Sára Vosátková, 14 r., ZUŠ Liptovský Hrádok

(red)