Mladucha z L.Sliačov drôtom utkaná

Liptovský Mikuláš 11. januára 2020 – Tvorbu Ladislava Jurovatého predstavili v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Prezentovala aj pár ženícha a mladuchu, ktorú vyhotovil podľa predlohy z Liptovských Sliačov. Bookmark It Hide Sites More »

 

Pohyb bez barier

SZUŠ Jánoš

Ružomberok 23. marca 2017 –  Päť tanečných skupín zo Súkromnej základnej umeleckej školy Jánoš získali počas víkendu (18. -19. marca) v Žiline štyri prvé miesta, jedno tretie miesto a štvrté miesto v semifinálovom kole medzinárodnej tanečnej súťaže Pohyb bez bariér. O najcennejšie umiestnenie a najväčší počet bodov súťažili v sobotu v kategórii scénický tanec tanečné skupiny z elokovaného pracoviska vo Vavrečke so štyrmi choreografiami, ktoré na súťaž pripravovala pani učiteľka Iveta Hvolková.

V detskej vekovej kategórii bojovala veľká formácia tanečnej skupiny z elokovaného pracoviska Vavrečka, ktorá si s choreografiou Take me home vytancovala 1. miesto. V tej istej vekovej kategórii získala 1. miesto trio formácia tanečnej skupiny z elokovaného pracoviska vo Vavrečke s tanečnou choreografiou Hallelujah. V hlavnej vekovej kategórii si zo Žiliny odniesla veľká formácia tanečnej skupiny z elokovaného pracoviska Vavrečka 3. miesto s choreografiou Show must go on a 4. miesto stredná formácia tanečnej skupiny z elokovaného pracoviska vo Vavrečke s choreografiou Dancing on my own. Na základe dostatočne získaných bodov postupuje aj táto tanečná skupina do finále.

Sme šťastní, že sa nám podarilo v silnej konkurencii získať tieto skvelé umiestnenia a taktiež, že sme mali možnosť sa porovnať z inými tanečnými skupinami. Táto cena je tiež dôkazom našej ťažkej práce a toho, že musíme stále na sebe pracovať,“ povedala po súťaži trénerka Iveta Hvolková.

O deň neskôr v kategórii Street dance show bojovala o svoju miestenku na finálové kolo aj tanečná skupina Refresh z elokovaného pracoviska v Dolnom Kubíne, ktorá v hlavnej vekovej kategórii získala 1. miesto s choreografiou Planéta zem. V juniorskej vekovej kategórii sa predstavila tanečná skupina Refresh mini z Dolného Kubína, ktorá si vybojovala 1. miesto s tanečnou choreografiou Deti slobody, čím si zabezpečili účasť na celoslovenskom finále, ktoré sa bude konať 22. až 23. apríla 2017 v Bratislave.

Ako krátko po súťaži uviedla vedúca tanečných skupín z Refresh z Dolného Kubína Katarína Brenkusová: „V prvom rade by som sa chcela poďakovať všetkým tanečníkom za to, čo predviedli na súťaži. Aj napriek tomu, že nás trošku tlačil čas sa postarali o excelentný kultúrny zážitok, po ktorom nasledovali len a len pozitívne ohlasy. Myslím si , že tanečníkov najšťastnejšími spravili práve ľudia, ktorí sa za nimi osobne zastavili, či už išlo o porotu, vedúcich ostatných súborov, alebo nestranných divákov. Do Bratislavy sa tanečníci samozrejme veľmi tešia, plánujeme choreografie ešte doladiť, keďže neboli v 100% stave, no a nech už to dopadne akokoľvek, oni sú víťazi už teraz! Väčšina z nich totižto tancuje s veľkou láskou a nasadením a to je v tanci viac ako nejaké víťazstvo na akejkoľvek súťaži.“

Celkovo sa na súťaži zúčastnilo počas dvoch dní okolo 300 účinkujúcich zo Žilinského a Bratislavského kraja. Tanečná súťaž Pohyb bez bariér sa skladá z kvalifikačných súťaží a finálového kola. Je otvorená pre všetky tanečné školy, občianske združenia, tanečné divadlá, jednotlivcov, ZUŠ, SZUŠ, CVČ, SCVČ a konzervatóriá zo SR a EÚ. Kvalifikačné súťaže sa konajú v Bratislave, Žiline a v Košiciach. Tanečné choreografie, ktoré sa kvalifikujú na jednej z kvalifikačných súťaží sa môžu zúčastniť finálového kola. Víťazi finálového kola majú možnosť sa zúčastniť tanečnej súťaže v rakúskom Grazi.