Mladucha z L.Sliačov drôtom utkaná

Liptovský Mikuláš 11. januára 2020 – Tvorbu Ladislava Jurovatého predstavili v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Prezentovala aj pár ženícha a mladuchu, ktorú vyhotovil podľa predlohy z Liptovských Sliačov. Bookmark It Hide Sites More »

 

Ekologické podujatie v múze

ekologický deň

Ružomberok 19. apríla 2017 – Liptovské múzeum v Ružomberku vás pozýva na vzdelávací program venovaný aprílu – mesiacu lesov. Uskutoční sa vo štvrtok 20.apríla od 8. 00 do 15. 00 h. Vstupné: 0,50€. rípade záujmu prosíme skupiny záväzne sa prihlásiť na tel. č. 044/432 24 68, resp. 0907/ 847 232, na e-mailovej adrese kultura.lmr@gmail.com, alebo osobne v Liptovskom múzeu.
Z kapacitných dôvodov sa môžete prihlásiť len na určitú hodinu (08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00,013:00, 14:00 hod.).
Program:
1. Prednáška o lesoch s multimediálnou prezentáciou:
– kategórie a funkcie lesov, rozdelenie lesov, škodlivé činitele pôsobiace v lesoch, kalamita v Tatrách – pre II. st. ZŠ a SŠ
– prednáška o lesoch spojená so súťažami – pre I. st. ZŠ
Lektor: Ing. Pavol Hriadel

2. Prehliadka:
– prírodovednej expozície Liptovského múzea
– výstavy STROM 2017 (32. medzinárodný salón ekologickej fotografia)

3. Tvorivé dielne:
– pre I. st. ZŠ (na objednávku) s využitím odpadových materiálov

Podujatie je určené: žiakom základných a stredných škôl a všetkým záujemcom o prírodu

Ľubica Drusková, kultúrna pracovníčka Liptovského múzea v Ružomberku.

ekologický deň

(red)