Spomienka na Černovských martýrov

Ružomberok 25. októbra 2019 – Pietna spomienka na obete černovskej masakry  v roku 1907 uskutoční sa 25. októbra 2019 na panätných miestach  ružombersksej metskej časti Černová. Pripravuje ju Slovenská národná strana. Začne sa o 16. 00 h na tamojšom cintoríne. (red) Bookmark It Hide Sites More »

 

Ucitili si obete druhej svetovej vojny

Ružomberok 11. mája 2017 – Spomienkové oslavy pri príležitosti 72. ukončenia druhej svetovej vojny uskutočnili sa  9. mája pri pamätnej tabuli obetí vojen, ktorá je inštalovaná na budove Liptovského múzea v Ružomberku. Zúčastnili sa ichpredstavitelia mesta, štátnej správy, občianskych združení, politických strán, ako aj široká verejnosť.

Zástupca ružomberského primátor Michal Slašťan priblížil útrapy bojov prot nemeckým fašistom, ktorí rozpútali krvavú druhú svetovú vojnu. Zdôraznil, že nesmieme zabudnúť na obete vojny, ktorú utrpeli národy Európy. V žiadnom prípade nemôžeme dovoliť šíreniu nepravdivých informácií o tejto vojne.

Účastníci spomienkových osláv položili vence k pamätníku.

Text a foto: Tibor Šuľa