Mladucha z L.Sliačov drôtom utkaná

Liptovský Mikuláš 11. januára 2020 – Tvorbu Ladislava Jurovatého predstavili v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Prezentovala aj pár ženícha a mladuchu, ktorú vyhotovil podľa predlohy z Liptovských Sliačov. Bookmark It Hide Sites More »

 

Ucitili si obete druhej svetovej vojny

Ružomberok 11. mája 2017 – Spomienkové oslavy pri príležitosti 72. ukončenia druhej svetovej vojny uskutočnili sa  9. mája pri pamätnej tabuli obetí vojen, ktorá je inštalovaná na budove Liptovského múzea v Ružomberku. Zúčastnili sa ichpredstavitelia mesta, štátnej správy, občianskych združení, politických strán, ako aj široká verejnosť.

Zástupca ružomberského primátor Michal Slašťan priblížil útrapy bojov prot nemeckým fašistom, ktorí rozpútali krvavú druhú svetovú vojnu. Zdôraznil, že nesmieme zabudnúť na obete vojny, ktorú utrpeli národy Európy. V žiadnom prípade nemôžeme dovoliť šíreniu nepravdivých informácií o tejto vojne.

Účastníci spomienkových osláv položili vence k pamätníku.

Text a foto: Tibor Šuľa