Liptovmagazin – spravodajský portál

Spravodajský portál www.liptovmagazin.eu  je pokračovaním projektu objektívneho spravodajstva z regiónu Liptov, ktorý začal v roku 2010, ale na doméne www.liptovmagazin.sk. Pre nedostatok dobrovoľníkov a financií sme tento neziskový projekt museli pozastaviť na krátky čas. V súčasnosti ho prinášame na doméne – www.liptovmagazin.eu.

Našou snahou je poskytovať informácie, názory, postrehy bez výrazného zásahu. Samozrejme, že rešpektujeme právne normy a morálku. Z uvedeného dôvodu nebudeme poskytovať priestor, ktorý by bol v rozpore s dobrom človeka, znevažoval by isté sociálne a náboženské skupiny, negatívne by vplýval na morálku.

Portál www.liptovmagazin.eu prevádzkuje občianske združenie InfoLiptov, Liptovské Sliače.

Spravodajský portá www.liptovmagazin.eu  nezhromažduje žiadne osobné údaje, a ani žiadne neuchováva. Ak sa nám do redakcie náhodou dostanú osobné údaje nášho čitateľa, alebo prispievateľa, ktoré je nutné spracovávať podľa GDPR, tak sú okamžite vymazané.

Tibor Šuľa, predseda občianského združenia Infoliptov