Vedecké kaviarne v múzeu

Liptovský Mikuláš 25. septembra 2017 – Cyklus prednášok  o histórii a osobnostiach v Liptovskom Mikuláši pripravilo tamojšie Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. „V prvej prednáške, ktorá sa uskutoční 27. septembra o 16. 00 h, z našej tohtoročnej série Vedeckých kaviarní Vám historik nášho mestského múzea Miroslav Nemec porozpráva o liptovskom stoličnom práve v 18. More »

 

Dielo Zola Palugyaya predstavujú v Galérii Ľ. Fullu

fullaunnamed

Palugyay

Ružomberok 18. júla 2016 – Projekt z cyklu Kolegovia predstavuje každoročne výber z diela jedného z klasikov slovenskej moderny, ktorý bol súčasníkom Ľudovíta Fullu. Výstavy sú koncipované zo zbierok SNG a ukazujú nielen vrcholné diela toho-ktorého umelca, ale aj možné vzájomné vzťahy, „ovplyvnenia“, inšpirácie. Piata výstava (po Martinovi Benkovi, Gustávovi Mallom, Milošovi A. Bazovskom a Jankovi Alexym) je venovaná tvorbe predčasne zosnulého Zola Palugyaya (1898 – 1935). Výstava Z. Palugyaya je inštalovaná v Galérii Ľ. Fullu v Ružomberku. Návšťevníci si ju môžu pozrieť do 29. septembra.

Palugyaya s Alexym a Bazovským okrem priateľstva spájali aj úzke tvorivé kontakty – spoločne maľovali po Slovensku, ale tiež diskutovali o povahe moderného obrazu. Preňho však slovenskosť námetu nebola natoľko dôležitá ako pre spomínaných maliarov. Od mladých rokov veľa cestoval a vzdelával sa v európskych centrách, najviac mu však učarovala liptovská krajina, ktorej podoby a premeny zachytával v početných akvareloch a pasteloch. Láska k prírode sa stala maliarovi osudnou, tragicky zahynul počas túry v Nízkych Tatrách na Ďumbieri v Nízkych Tatrách ako 37 ročný.
V jeho tvorbe nachádzame krajinomaľby so symbolickým podtextom, figurálne kompozície zvláštneho ezoterického významu i skupinu diel, v ktorých varioval motívy dedinských chalúp. Obraz chápal ako priemetnicu mýtického, avšak v rovine významu, skôr všeobecne symbolického zápasu prírodných a životných síl. Jeho talent sa vyznačoval sklonom k meditatívnosti, schopnosťou hlbokého vnútorného prežitia zvoleného námetu, za ktorým stál prvotný zmyslový zážitok.

Kurátorkou výstavy je Katarína Bajcurová.

Foto: Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

(red)