Pohár ružomberského primátora získali tanečníci z Liptova

Ružomberok 24. septembra 2017 – Medzinárodná tanečná súťaž Ružomberok open a o Pohár primátora mesta Ružomberok uskutočnila sa v sobotu 23. septembra 2017 v ŠH Koniareň v Ružomberku. Zúčastnilo sa jej približne 160 tanečných párov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a z Ukrajiny v štandardných a latinsko – amerických tancoch. Tento ročník j bol More »

 

Category Archives: Školstvo

Študijný program Spoznávame Sväté písmo na Katolíckej univerzite

Biblia

Ružomberok 22. augusta  2017 (TK KBS)  – Katolícka univerzita  (KU) v Ružomberku reaguje na zvýšený záujem o poznanie Svätého písma. S cieľom sprístupniť tieto poznatky na odbornej a zároveň zrozumiteľnej úrovni KU otvorila v novom akademickom roku 2017/2018 v rámci Univerzity tretieho veku nový študijný program s názvom „Spoznávame Sväté písmo“. Ide o trojročné štúdium. Je určený pre záujemcov starších ako 45 rokov, ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. 

Konferencia o digitálnej komunikácii

Konferencia KU médiá

Ružomberok 23. septembra 2017 – Medzinárodná konferencia s mediálnym zameraním bude jedinečná svojím obsahom a formou. S ponukou prichádzajú zasvätení v rámci projektu Z4P (Zasvätení pre ľudí) spolu s Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity  (FF KU) v Ružomberku. Konferencia uskutoční sa  na FF KU 12. a 13. októbra. Registrácia na konferenciu

Témou konferencie bude digitálna komunikácia s jej výzvami pre evanjelizáciu a „je určená širšej odbornej verejnosti, predovšetkým kňazom, zasväteným a laikom, ktorí sa venujú alebo by sa chceli venovať evanjelizácii v internetovom priestore,“ povedal Imrich Gazda, odborný garant konferencie z katedry žurnalistiky. Program konferencie nájdete tu: Program konferencie

Už tri roky organizujú zasvätení v spolupráci s ružomberskou katedrou žurnalistiky mediálne kurzy ON LINE. Tentoraz to bude však niečo výnimočné, pretože nepôjde o „klasický“ kurz.

Strelecká príprava profesionálnych vojakov

AOS

Liptovský Miukuláš 23. septembra 2017 –   Na základe plánu činnosti Akadémie ozbrojených síl  (AOS) v Liptovskom Mikuláši sa uskutočnila 20. septembra 2017 strelecká príprava 34 profesionálnych vojakov akadémie v posádkovej strelnici Horná Mičiná (cvičenie č. 3). Išlo o streľbu z miesta na miznúce a pohyblivé ciele zo samopalu vz. 58.

    „Hoci sa cvičenie konalo za silného dažďa a čiastočnej hmly, výsledky strelieb boli dobré“, uviedol za vojakov riadiacich streľby a zároveň riadiaci cvičenia mjr. Ing. Roman Kráľ (ISOC) a dodal, že vojaci mali možnosť využiť v cvičení nepremokavý ústroj.
 „Cieľom tejto prípravy bolo precvičiť zručnosť streľby jednotlivca a manipuláciu s osobnou zbraňou“, doplnil plk. Ing. Ľubomír Matta, veliteľ strieľajúcej jednotky. Preto sa okrem strelieb na strelnici precvičovalo aj skladanie a rozoberanie zbrane na časovú normu.

Slávnostné otvorenie akademického roka na Katolíckej univerzite v Ružomberku

ku_ruzomberok
_kniznica

Ružomberok 23. septembra 2017 -Nový školský rok slávnostne otvoria 27. septembra 2017 na Katolíckej univerzite (KU)  v Ružomberku.  Začne sv. omšou v Kostole sv. Rodiny v Ružomberku – Rybárpoli o 9. 00 hod., ktorú bude sláviť Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita a Veľký kancelár KU.

Študenti šíria dobré meno Katolíckej univerzity v Ružomberku

Hospic

Ružomberok 20. septembra (TK KBS)  – Už niekoľko rokov Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku (FZ KU) úspešne spolupracuje s Hospicom sv. Jána N. Neumanna v Prachaticiach v Českej republike. Študenti Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku absolvujú v spomenutom hospici niekoľkomesačnú odbornú stáž. Tento rok adresoval riaditeľ hospicu Robert Huneš rektorovi KU slová pochvaly na adresu dvoch študentiek fakulty. 

Aj na našich školách vyrastá ekologicky aktívna generácia

Navštevuje aj Vaše dieťa ekologicky zmýšľajúcu školu?

Tatranskí rytieri

Liptov 15. septembra 2017 -V septembri už odvážne sedia žiaci vo svojich školských laviciach, v očakávaní čo im tento školský rok prinesie. Školy, žiaci i učitelia, sa opäť môžu tešiť na spestrenie školského roka ďalším ročníkom súťaže Tatranskí rytieri, ktorý už odštartoval svoje prihlasovanie. V min ročníku sa do projektu 198 škôl zo všetkých krajov Slovenska a v tomto ročníku má projekt ešte väčšie ambície.

Úspešný environmentálny projekt Tatranskí rytieri zahájil svoj druhý ročník v školskom roku 2017/2018. V tom minulom sa na projekte podieľalo viac ako 300 šikovných tried. Unikátny ekologický projekt podnietil žiakov, aby si vybrali ekologické aktivity, ktorými pomáhali zlepšovať životné prostredie, inšpirovaní edukačnými materiálmi projektu. Tatranskí rytieri v júni vyhlásili víťazov a poďakovali všetkým triedam zapojeným v prvom ročníku za ich snaženie a tiež za odozvy, ktoré posúvajú projekt ďalej.

Bezpečne do školy

Bezpečne do školy

Ružomberok 7. septembra 2017 – Mestská polícia Ružomberok pozýva všetky deti materských a základných škôl na podujatie Bezpečne do školy, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 7. septembra.

Svojou účasťou akciu podporia: Policajný zbor Ružomberok, Zbor väzenskej a justičnej stráže Ružomberok, Hasičský a záchranný zbor Ružomberok, Horská záchranná služba, Rýchla zdravotnícka pomoc Falck, Slovenský červený kríž Liptovský Mikuláš. Súťaže pre deti pripraví Centrum voľného času Elán Ružomberok. 

Hokejovú triedu otvorili znovu v L. Mikuláši

Výučba ľadového hokeja na Základnej škole M. R. Martákovej v L. Mikuláši

Kľúčové slová: hokej, deti, školstvo, Liptov,vzdelávanie

Hokejová trieda v L. Mikuláši

Liptovský Mikuláš 5. septembra – V Liptovskom Mikuláši po niekoľkých rokoch opäť otvorili hokejovú triedu pre mladé talenty. Do školských lavíc na Základnej škole M. R. Martákovej tak včera zasadli v jednej triede piataci v tričkách s logom MHK 32. Vyučovanie tu budú s hokejovou prípravou kombinovať 20 žiaci, z nich je jedno dievča. Trieda vznikla v roku, keď organizovaný hokej v meste oslavuje 85. výročie.

Literárna súťaž venovaná odkazu Janka Silana

Liiterárna súťaž J. Silana

Ružomberok 22. augusta (TK KBS)  – Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF KU) a Klub Tomáša Munka v Ružomberku vyhlasujú IV. ročník celoslovenskej súťaže na podporu duchovného literárneho odkazu Janka Silana, básnika slovenskej katolíckej moderny.

Vyjadri sa umením

ZŠ Ľubela

Ľubela 8. júla 2017 -Vernisáž fotiek, ktoré vytvorili žiaci Základnej školy s materskou školou Ľubeli v rámci projektu Vyjadri sa umením, uskutočnila sa v tamojšej škole. Tento projekt má za cieľ rozvíjať umelecké schopnosti žiakov a študentov a to v oblasti fotografie a literárnej prípravy na film.