Vedecké kaviarne v múzeu

Liptovský Mikuláš 25. septembra 2017 – Cyklus prednášok  o histórii a osobnostiach v Liptovskom Mikuláši pripravilo tamojšie Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. „V prvej prednáške, ktorá sa uskutoční 27. septembra o 16. 00 h, z našej tohtoročnej série Vedeckých kaviarní Vám historik nášho mestského múzea Miroslav Nemec porozpráva o liptovskom stoličnom práve v 18. More »

 

Category Archives: Vysoké školy

Študijný program Spoznávame Sväté písmo na Katolíckej univerzite

Biblia

Ružomberok 22. augusta  2017 (TK KBS)  – Katolícka univerzita  (KU) v Ružomberku reaguje na zvýšený záujem o poznanie Svätého písma. S cieľom sprístupniť tieto poznatky na odbornej a zároveň zrozumiteľnej úrovni KU otvorila v novom akademickom roku 2017/2018 v rámci Univerzity tretieho veku nový študijný program s názvom „Spoznávame Sväté písmo“. Ide o trojročné štúdium. Je určený pre záujemcov starších ako 45 rokov, ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. 

Konferencia o digitálnej komunikácii

Konferencia KU médiá

Ružomberok 23. septembra 2017 – Medzinárodná konferencia s mediálnym zameraním bude jedinečná svojím obsahom a formou. S ponukou prichádzajú zasvätení v rámci projektu Z4P (Zasvätení pre ľudí) spolu s Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity  (FF KU) v Ružomberku. Konferencia uskutoční sa  na FF KU 12. a 13. októbra. Registrácia na konferenciu

Témou konferencie bude digitálna komunikácia s jej výzvami pre evanjelizáciu a „je určená širšej odbornej verejnosti, predovšetkým kňazom, zasväteným a laikom, ktorí sa venujú alebo by sa chceli venovať evanjelizácii v internetovom priestore,“ povedal Imrich Gazda, odborný garant konferencie z katedry žurnalistiky. Program konferencie nájdete tu: Program konferencie

Už tri roky organizujú zasvätení v spolupráci s ružomberskou katedrou žurnalistiky mediálne kurzy ON LINE. Tentoraz to bude však niečo výnimočné, pretože nepôjde o „klasický“ kurz.

Strelecká príprava profesionálnych vojakov

AOS

Liptovský Miukuláš 23. septembra 2017 –   Na základe plánu činnosti Akadémie ozbrojených síl  (AOS) v Liptovskom Mikuláši sa uskutočnila 20. septembra 2017 strelecká príprava 34 profesionálnych vojakov akadémie v posádkovej strelnici Horná Mičiná (cvičenie č. 3). Išlo o streľbu z miesta na miznúce a pohyblivé ciele zo samopalu vz. 58.

    „Hoci sa cvičenie konalo za silného dažďa a čiastočnej hmly, výsledky strelieb boli dobré“, uviedol za vojakov riadiacich streľby a zároveň riadiaci cvičenia mjr. Ing. Roman Kráľ (ISOC) a dodal, že vojaci mali možnosť využiť v cvičení nepremokavý ústroj.
 „Cieľom tejto prípravy bolo precvičiť zručnosť streľby jednotlivca a manipuláciu s osobnou zbraňou“, doplnil plk. Ing. Ľubomír Matta, veliteľ strieľajúcej jednotky. Preto sa okrem strelieb na strelnici precvičovalo aj skladanie a rozoberanie zbrane na časovú normu.

Literárna súťaž venovaná odkazu Janka Silana

Liiterárna súťaž J. Silana

Ružomberok 22. augusta (TK KBS)  – Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF KU) a Klub Tomáša Munka v Ružomberku vyhlasujú IV. ročník celoslovenskej súťaže na podporu duchovného literárneho odkazu Janka Silana, básnika slovenskej katolíckej moderny.

Promócie na Akadémii ozbrojených síl

AOS promócie

Liptovský Mikuláš 8. júla 2017 – V aule Akadémie ozbrojených síl (AOS) v Liptovskom Mikuláši uskutočnili promócie jej absolventov 2. stupňa externého vysokoškolského dvoj a trojročného štúdia. Štúdium celkom ukončilo 62 študentov.

Séria vedeckých kníh sa stala súčasťou knižnice Katolíckej univerzity

KU knižnica

Ružomberok 2. júla (TK KBS)  – Kompletná, doteraz vydaná séria Loeb Classical Library, sa koncom júna stala súčasťou knižničného fondu Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity( UKKU) v Ružomberku . Okrem vedeckých pracovníkov je tak prístupná i širokej verejnosti.

Gruzínski vojenskí odborníci navštívili Akadémiu ozbrojených síl

AOS

Liptovský Mikuláš 16. apríla 2017 – Z Defense Institution Building School (DIBS) z Tbilisi, čo je vzdelávacie centrum pri gruzínskom ministerstve obrany, zavítali na pracovnú návštevu Akadémie ozbrojených síl (AOS) dňa 15. mája 2017 Tea Nikolashvili, riaditeľka DIBS a Natia Iordanshvili, vedúca oddelenia profesionálneho rozvoja DIBS.

Informácie o štúdiu v angličtine

FFKU

Ružomberok 16. mája (TK KBS) –  Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (FF KU) spustila pre potenciálnych študentov zo zahraničia a partnerské zahraničné inštitúcie anglickú verziu svojej webstránky.

Skúsenosť mladých počas komunizmu

Zagreb -konferencia

Ružomberok 15. mája 2017 – Nanovic Institute for European Studies – University of Notre Dame, USA, zorganizoval v dňoch 12. až 13. mája  medzinarodnú vedeckú konferenciu pod názvom  „Hope in the Future: The Experience of Youth Under Comunism, the Transition to Democracy, and the Present.“  (Nádej v budúcnosť: Skúsenosť mladých počas komunizmu, prechod k demokracii a prítomnosť).

Koncertom zavŕšili Týždeň kresťanskej kultúry v Ružomberku

Študenti Katedry hudby KU Ružomberok

Ružomberok 7. mája 2017 – Diela Antonia Vivaldiho v podaní pedagógov a študentov Katedry hudby Pedagogickej fakultry Katolíckej univerzitx (KU) v a Komorného orchestra Zýkladnej umeleckej školy  Ľ. Fullu v Ružomberku zazneli 7. mája v tamojšej synagóge.  Dirigovala Zuzana Zahradníková.Video z koncertu