Pohár ružomberského primátora získali tanečníci z Liptova

Ružomberok 24. septembra 2017 – Medzinárodná tanečná súťaž Ružomberok open a o Pohár primátora mesta Ružomberok uskutočnila sa v sobotu 23. septembra 2017 v ŠH Koniareň v Ružomberku. Zúčastnilo sa jej približne 160 tanečných párov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a z Ukrajiny v štandardných a latinsko – amerických tancoch. Tento ročník j bol More »

 

Liptovskú vodárenskú spoločnosť prijali za člena medzinárodného združenia

voda_ruzomberok

voda

Liptovský Mikuláš 26. mája 2016 – Členom Medzinárodnej asociácie pre vodu sa stala Liptovská vodárenská spoločnosť. Za kolektívneho člena spoločnosť prijali na zasadnutí Slovenského národného komitétu IWA.

Slovenský národný komitét pre vodu (SNK IWA) je národným členom Medzinárodnej asociácie pre vodu (IWA). Zastupuje Slovensko v orgánoch medzinárodnej asociácie a propaguje jej aktivity v našej krajine.   Zároveň prezentuje slovenské vodné hospodárstvo vo svetovom meradle a zastupuje jeho záujmy v celosvetovej organizácii IWA. Liptovskú vodárenskú spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš (LVS) prijali za člena SNK IWA  na zasadnutí  tento týždeň v Kočovciach.

Poslaním Slovenského národného komitétu IWA je organizovanie odborných konferencií a seminárov, vydávanie a sprístupňovanie vedeckých a technických publikácií, sprostredkovanie kontaktov a informácií a tiež podpora  mladých vedeckých pracovníkov, ktorí sa venujú vodnému hospodárstvu. Asociácia sa venuje vedeckým projektom a umožňuje prístup k novým metódam a postupom využiteľných vo vodnom hospodárstve aj v podmienkach Liptovskej vodárenskej spoločnosti. Medzi jej priority patrí nielen ochrana vodných zdrojov, ale aj ochrana životného prostredia, ktoré je v synergii s vodou.

Slovenský národný komitét IWA chce v spolupráci s členskou základňou vplývať aj na výchovu detí a mládeže a poskytovať verejnosti informácie o význame vody v každodennom živote. Cieľom je zabezpečiť udržateľnosť kvality a kvantity vody do budúcnosti.

Slovenský národný komitét IWA má takmer tri desiatky kolektívnych členov, rovnaký počet individuálnych členov a štyroch čestných členov (Asociáciu pre vodu ČR, Asociáciu čistiarenských expertov SR, Slovenskú vodohospodársku spoločnosť Bratislava a Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave).

Medzinárodná asociácia pre vodu združuje ľudí vodárenských profesií s cieľom zabezpečiť udržateľné riešenia pre uspokojenie potrieb ľudí a ich aktivít, pri ktorých je potrebná voda, s dôrazom na spravodlivosť v súvislosti s vodou pre obyvateľov celého sveta.

 

Doplňujúce informácie:

V tíme IWA sú ľudia, ktorí prinášajú inovatívne riešenia orientované na progres vodného hospodárstva na celom svete. Pracujú v rôznych krajinách, pričom rešpektujú multikultúrne prostredie. Kancelárie majú napríklad v Londýne, Haagu, Nairobi, Dakare, Bangkoku, Pekingu, Bukurešti či Singapure.

IWA sa zaoberá výskumom a projektami zameranými na hospodárenie s vodou a čistením odpadových vôd. Spolupracuje aj s ďalšími medzinárodnými organizáciami. Začínajúcim pracovníkom v oblasti vodného hospodárstva zabezpečuje stáže, počas ktorých majú jedinečnú príležitosť získať skúsenosti z rôznych krajín.

Mgr. Eva Petranová

referentka vnútornej a externej komunikácie

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.

Ilustračné foto: Tibor Šuľa