Vedecké kaviarne v múzeu

Liptovský Mikuláš 25. septembra 2017 – Cyklus prednášok  o histórii a osobnostiach v Liptovskom Mikuláši pripravilo tamojšie Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. „V prvej prednáške, ktorá sa uskutoční 27. septembra o 16. 00 h, z našej tohtoročnej série Vedeckých kaviarní Vám historik nášho mestského múzea Miroslav Nemec porozpráva o liptovskom stoličnom práve v 18. More »

 

Pripravujú výstavbu domu UNESCO na Vlkolínci

dom_uesco

dom_uesco

Ružomberok 22. januára –  V roku 2016 by sa mali v centre dolného Liptova zrealizovať investičné akcie za takmer dva milióny eur. Plán investícií schválilo mestské zastupiteľstvo. Na viaceré akcie bude použitá aj vládna pomoc, vďaka ktorej Ružomberok získal viac ako 1,6 milióna eur.(Na snímke návrh domu UNESCO na Vlkolínci.)

Najväčšou investičnou akciou v tomto roku bude postavenie Domu UNESCO vo Vlkolínci. Hodnota tejto zákazky by mala byť približne 300 tisíc eur, začiatok prác je naplánovaný v jarných mesiacoch. Okrem tejto investičnej akcie budú aj niektoré ďalšie financované z rozpočtu Úradu vlády SR. Tieto prostriedky získal Ružomberok počas výjazdového rokovania vlády, ktoré bolo uplynulý rok v našom meste.

Hlavný mestský cintorín čaká dobudovanie infraštruktúry za 120 tisíc eur. Opravené budú aj miestne komunikácie v Ružomberku, na čo bolo vyčlenených 122 tisíc eur. Obidve investičné akcie sa majú zrealizovať v tomto roku.

„Zámerom vedenia mesta nie je len realizácia malých, drobných investičných akcií v rámci jednotlivých obvodov Ružomberka, ale aj uskutočnenie veľkých investícií, ktoré pomôžu rozvíjať naše mesto a jeho časti,“ zdôraznil v tejto súvislosti primátor Igor Čombor. Dodal, že medzi výraznejšie investície patria napríklad vybudovanie Domu UNESCO vo Vlkolínci, ale aj výrazná investícia do mestského cintorína, či už spomínaná masívna oprava ciest v Ružomberku.

Úplne nový povrch dostane za 200 tisíc cesta na Horskej v Novej Hrboltovej, pokračovať sa bude v rekonštrukcii ZŠ Sládkovičova za 100 tisíc eur, v mnohých lokalitách Ružomberka pribudnú nové parkovacie plochy a chodníky pre peších. V centre sa vybuduje obslužná komunikácia na Mlynskej za 50 tisíc eur, ako aj chodník, od Podhory popri knižnici za 40 tisíc eur.

Michal Praženica

Foto: MsU Ružomberok

-red