Vedecké kaviarne v múzeu

Liptovský Mikuláš 25. septembra 2017 – Cyklus prednášok  o histórii a osobnostiach v Liptovskom Mikuláši pripravilo tamojšie Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. „V prvej prednáške, ktorá sa uskutoční 27. septembra o 16. 00 h, z našej tohtoročnej série Vedeckých kaviarní Vám historik nášho mestského múzea Miroslav Nemec porozpráva o liptovskom stoličnom práve v 18. More »

 

Významné ocenenie pre obec Likavka

obec Likavka

obec Likavka

Likavka 14. decembra 2016 – Obci Likavka a všetkým jej obyvateľom sa dostalo veľkej cti. Angažovanosť jej obyvateľov – dobrovoľníkov bola ocenená udelením ceny v rámci Oceňovania aktívneho občianstva a ľudskosti 2016 v Žilinskom kraji v kategórii Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži. Nomináciu našej obce na udelenie ocenenia podali naši eRkári, skvelí mladí ľudia a nadšení dobrovoľníci a svetonázoroví formovatelia. Ďakujeme. Uvádza sa na oficiálnej stránke obce Likavka

Rada mládeže Žilinského kraja pod záštitou  predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára dňa 9. decembra 2016 vyhlásila víťazov cien za aktívne občianstvo a ľudskosť 2016

 

„V tomto roku sme obdŕžali 22 nominácií na ocenenie. V každej kategórii boli opísané zaujímavé a nevšedné príbehy ľudí a miestnych komunít. Hodnotiaca komisia nemala ľahkú úlohu, lebo ocenenie si skutočne zaslúžili všetci nominovaní, no top víťaz mohol byť len jeden“ povedala Darina Čierniková, riaditeľka Rady mládeže Žilinského kraja.

Víťazmi pre rok 2016 sa stali:

Dominika Kubicová z Čadce v kategórii Aktívny mládežník,

Tatiana Jánošková z Kysuckého Nového Mesta v kategórii Aktívny občan,

Alojz Lajčin z Habovky v kategórii Top starosta/primátor ,

Obec Likavka v kategórii Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži,

Benefičné aktivity mladých ľudí Tomáša Badika a Petra Kuriaka zo Žiliny v kategórii Top čiň ľudskosti.

Ceny víťazom odovzdali vzácni hostia: Igor Janckulík, poslanec Národnej rady SR, Eva Rovňanová, riaditeľka odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja, Adriana Jurišová, riaditeľka úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, Tibor Iró, predseda Asociácie krajských rád mládeže, Daniela Čierniková – riaditeľka RMŽK a vedúca folklórnej speváckej skupiny Pláteník zo Zubrohlavy, ktorá program oceňovania kultúrne sprevádzal.

„Vďačnosť a úcta sú vzácne prejavy v uponáhľanej spoločnosti, ktoré si ľudia môžu navzájom odovzdať. Pre Radu mládeže Žilinského kraja je cťou vytvárať priestor, v ktorom obyvatelia Žilinského kraja môžu vyzdvihnúť hodnoty aktívneho občianstva a ľudskosti cez konkrétnych ľudí zo svojho okolia a tým poukázať aj na to, ako sa dajú vytvárať podmienky pre rozvoj detí a mládeže“, povedal Martin Šturek, predseda Rady mládeže Žilinského kraja.

Podujatie zorganizované na vysokej spoločenskej úrovni sa uskutočnilo v piatok 9. decembra 2016 v reprezentatívnych priestoroch hotela Polom v Žiline. Záznam z celého ceremoniálu je dostupný na https://www.facebook.com/RadaMladezeZA/?fref=ts Obec Likavka sa v ňom prezentuje od približne 50. minúty.

Len pre ilustráciu v obci Likavka majú sídlo alebo v nej vykonávajú svoju dobrovoľnícku či profesionálnu činnosť okrem iných aj tieto združenia: Základná organizácia (ZO) združenia divadelných ochotníkov Slovenska, ZO Slovenského červeného kríža, ZO Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami, ZO Zväzu žien, ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Dobrovoľná požiarna ochrana SR a Dobrovoľný hasičský zbor obce, Farská charita, Spišská katolícka charita, Klub nadšencov amatérskej cyklistiky, Klub lodných modelárov, Obecný športový klub s futbalovým, stolnotenisovým, vzpieračským a florbalovým oddielom, Klub slovenských turistov, Klub postihnutých civilizačnými chorobami, eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Urbárske pozemkové spoločenstvo, ZO Slovenského zväzu chovateľov, Poľovné združenie Likava – Choč, ZO Zväzu protifašistických bojovníkov, OZ Meteníci – florbalisti, OZ Hortus de Likava, Dedinská folklórna skupina, Detský folklórny súbor.

Zdroj: www.likavka,sk