Liptovský Mikuláš 15. júla 2021 -V piatok 16. júla. sa o 10.00 h bude konať otvorenie novostavby Komunitného centra v Hlbokom v Liptovskom Mikuláši a jej odovzdanie do užívania.

Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť priaznivé podmienky pre prácu s marginalizovanou rómskou komunitou v meste Liptovský Mikuláš.

Novovybudované Komunitné centrum je  riešené ako prízemná murovaná budova a nájdete tam klubovňu, vybavenú dielňu pre rozvíjanie remeselných zručností potrebných pri vedení domácnosti, kuchyňu s výbavou pre praktické tréningy varenia a tiež zariadenia osobnej hygieny. Súčasťou stavebných prác bola aj úprava okolia.

Vďaka vyššej kapacite nového komunitného centra môžeme pracovať s vyšším počtom detí. Teraz KC v starých priestoroch navštevuje priemerne 15 detí denne, v nových priestoroch môžeme prijať až 30 detí.

Pracovníčky centra majú s deťmi denne výchovno-vzdelávacie aktivity, predškolskú prípravu detí a popoludní so školopovinnými deťmi píšu domáce úlohy. Centrum je však určené pre všetky vekové skupiny marginalizovanej komunity, navštevovať ho môžu aj dospelí. Pracovníčky sú im k dispozícii v pracovné dni od 7.30 hod. do 15.30 hod. Má troch zamestnancov, ktorí aktívne pracujú s deťmi a troch, ktorí robia na projektoch pre marginalizovanú rómsku komunitu. Patrí k nemu aj nočný strážnik a upratovačka.

V priestoroch starej budovy komunitného centra zostávajú terénne sociálne pracovníčky. Presťahovaním zamestnancov komunitného centra a detí do novej budovy sa zlepšia pracovné podmienky aj im. V starej budove tiež vďaka uvoľneniu priestorov rozšíri mesto služby práčovne, o ktoré je veľký záujem.

Informovala Viktória Čapčíková, hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš

(red)

Od admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *