Mesiac: november 2023

Pamätnica Liptovských Sliačov

Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo  autorskú  výstavu Ing. Ľudovíta Ondrejku pod názvom Pamätnica Liptovských Sliačov v jeho rodnej obci. Autor bol dlhoročný kronikár obce, aktívny člen folklórnej…

Výstava Ekofotografia 2023

Vernisáž 15. ročníka medzinárodnej súťažnej výstavy fotografií EKOFOTOGRAFIA 2023 uskutoční sa 1. decembra 2023 o 16:00 h v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Výstava potrvá…

Ako Vrbičania o Maticu prišli

Príbeh spred 160 rokov, keď vznikla naša najstaršia národná kultúrna ustanovizeň Matica slovenská, priblížili liptovskomikulášski ochotníci 12. novembra 2023 v kultúrnom dome v Liptovských Sliačoch. Divadelná inscenácia rozpráva o veľkej…