Batislava1Problematike recyklácie fotovoltických panelov (FVP) na Slovensku sa bude venovať seminár, ktorý sa uskutoční 21. novembra 2023 v čase od10.00 do 12.30 h v hoteli Color, Bratislava.


Ďalší odborný seminár zo série SAPI Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a obnoviteľných zdrojov energie (SAPI) Biznis Tuesdays bude zameraný na tému recyklácie vyradených fotovoltických panelov (FVP) v kontexte slovenskej legislatívy a praxe. Táto problematika sa týka celého odvetvia fotovoltiky na Slovensku a obzvlášť prevádzkovateľov existujúcich pozemných elektrární. V nich sa aj v súvislosti s povinnou prolongáciou podpory na základe zákona o obnoviteľných zdrojov energie plánuje výmena panelov za nové a účinnejšie. Prevádzkovatelia týchto elektrární nemajú v súčasnosti reálne možnosti ako naložiť s vyradenými panelmi.

Otázkam recyklácie FVP sa budú zaoberať všetky zainteresované strany – ministerstvo životného prostredia, zástupcovia odvetvia, výrobcovia FVP a tiež recyklátorov. Počas programu a po jeho skončení bude už tradične priestor aj na networking.Program konferencie nájdete tu: https://www.sapiconference.sk/biznis-tuesdays-11-2023Informoval Juraj Vedej zo SAPI.

Foto: ZSE

Text: Tibor Šuľa

Od admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *