Deň: 15. novembra 2023

Pamätnica Liptovských Sliačov

Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo  autorskú  výstavu Ing. Ľudovíta Ondrejku pod názvom Pamätnica Liptovských Sliačov v jeho rodnej obci. Autor bol dlhoročný kronikár obce, aktívny člen folklórnej…